Pieniądze są dla Szkoły

Więcej zajęć dla dzieci? Inicjatywa należy do mieszkańców

Coraz częściej sposobem na zdobycie przez szkołę dodatkowych funduszy jest powołanie przy placówce stowarzyszenia lub fundacji. Jednak prowadzenie podmiotu mającego osobowość prawną wiąże się z wieloma obowiązkami wobec urzędów. Dlatego w przypadku organizacji jednorazowych wydarzeń warto pomyśleć o inicjatywie lokalnej.

Czym jest inicjatywa lokalna? Zapisy dotyczące inicjatywy lokalnej znajdują się od 2010 roku w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta w głównej mierze reguluje współpracę jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych i podmiotów im podobnych. Inicjatywa lokalna jest jednak czymś innym niż mechanizmem współpracy sektora publicznego i pozarządowego, często nazywanego trzecim sektorem. Jest to mechanizm współpracy urzędu, ale bezpośrednio z mieszkańcami danej jednostki samorządowej. Innymi słowy, inicjatywa lokalna pozwala urzędowi i mieszkańcom realizować wspólne przedsięwzięcia. Starszym pokoleniom może kojarzyć się to z czynem społecznym propagowanym przez władze w poprzednim ustroju i przymusowym charakterem tych prac. Jednak inicjatywa lokalna jest dla mieszkańców i to oni z nią wychodzą, a nie odwrotnie. Aby uruchomić całą procedurę, wystarczą tak naprawdę dwie osoby. By jednak bardziej uwydatnić potrzebę zrealizowania przedsięwzięcia, dobrze jest zebrać ich znacznie więcej. Ustawa, definiując inicjatywę lokalną, mówi o mieszkańcach, a nie o osobach zameldowanych. Zatem osoby bez meldunku, mieszkające na terenie danej gminy czy powiatu, mogą również podpisać się pod wnioskiem.
Sednem inicjatywy lokalnej jest wspomniana realizacja wspólnych przedsięwzięć przez mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, rzadziej w tym przypadku województwo) z urzędem.

Inicjatywa lokalna to mechanizm współpracy urzędu z mieszkańcami danej jednostki samorządowej, który pozwala realizować wspólne przedsięwzięcia.

Oznacza to, że mieszkańcy, składając wniosek o realizację danego zadania, deklarują swój wkład. Jest nim najczęściej własna praca (wkład osobowy), ale może to być też wkład rzeczowy lub finansowy. Mieszkańcy we wniosku wskazują pomysł oraz jakiej pomocy ze strony urzędu potrzebują, aby zadanie mogło zostać zrealizowane. Najczęściej wiąże się to z finansami. Jednak jednostka samorządowa, w sytuacji gdy przychyli się do wniosku mieszkańców, nie ma możliwości przekazania im środków publicznych. Urząd może jedynie dokonać zakupu lub sfinansować część przedsięwzięcia.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

wrzesień - październik | 5 (5) 2015
Na dobry początek...

Przed nami kolejny rok szkolny. Pierwsze jego tygodnie to czas wytężonej pracy, planowania, analizowania potrzeb i możliwości naszej placówki. Jest to również czas ożywienia instytucji grantodawczych, które po wakacyjnej przerwie właśnie jesienią ogłaszają ostatnie w tym roku kalendarzowym konkursy.