Pieniądze są dla Szkoły

Finansowanie działań okołoszkolnych

Szkoły podlegają obecnie takiej samej ewolucji jak podmioty gospodarcze. Zmiany demograficzne, ograniczenia finansowania, ograniczenia prawne, oczekiwania ze strony rodziców i uczniów powodują, że coraz trudniej zarządzać szkołą. W coraz większym stopniu staje się ona bowiem centrum rozwoju dzieci, przestrzenią inicjowania działań kulturalnych i środowiskowych. Aby placówka mogła faktycznie odgrywać taką rolę, oprócz perspektywicznego myślenia powiązanego z otwartością na zmianę, niezbędne są do tego środki materialne.

Niniejszy artykuł jest pierwszym z cyklu na temat realizacji i finansowania działań w placówce edukacyjnej. Cykl bazuje na doświadczeniach ekspertów Centrum PISOP w inicjatywach związanych z edukacją formalną i pozaformalną, finansowanych ze źródeł pozasubwencyjnych. Pierwszy artykuł skupia się na wskazaniu możliwości korzystania z dobrodziejstw współpracy z organizacją pozarządową działającą przy szkole. Kolejne materiały będą prezentować różne sposoby finansowania działań okołoszkolnych i wiążące się z tym warunki formalne, merytoryczne oraz organizacyjne.

Dodatkowe finanse dla szkoły

Placówki edukacyjne otrzymują dotację i wydatkują ją zgodnie z obowiązującym prawem – ustawą o systemie oświaty. Finanse te nie pozwalają jednak na realizację wielu ważnych z punktu widzenia rozwoju dzieci i młodzieży przedsięwzięć, np.: zajęć pozalekcyjnych związanych z rozwojem zainteresowań, budowania wokół szkoły zaangażowania społeczności lokalnej, inicjatyw na rzecz rodzin czy informatyzacji szkoły. To tylko garść pomysłów, które mogą być w placówce realizowane. Polskie prawo jest jednak bezlitosne. Dodatkowe fundusze na projekty społeczne w szkołach prowadzonych przez jednostki administracji publicznej zdarzają się niezwykle rzadko. Oferują je na przykład Europejski Fundusz Społeczny (EFS) i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Jednak aby pozyskać środki unijne, należy pokonać wiele istotnych ograniczeń. Koncentrują się one bowiem głównie wokół przystosowania szkolnictwa do potrzeb rynku pracy, wymagają wysokich kompetencji w zakresie tworzenia, zarządzania i rozliczania ich realizacji, wreszcie wymagają zapewnienia trwałości wdrożonych zmian.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (3) 2015
Jedno źródło – wiele możliwości

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności to organizacja, której zaangażowanie społeczne i mnogość realizowanych programów są prawdopodobnie największe w skali naszego kraju. Przez 15 lat swojej działalności PAFW przeznaczyła na realizację celów programowych już ponad 155 milionów dolarów.