Pieniądze są dla Szkoły

Działalność gospodarcza jako źródło finansowania fundacji i stowarzyszeń działających przy szkołach

Pieniądze stanowią jeden z najważniejszych czynników, od których zależy powodzenie działalności fundacji czy stowarzyszeń utworzonych przy szkołach. Jednym z możliwych rodzajów działalności prowadzonej przez te organizacje jest działalność gospodarczą. Jak ją rozwinąć, aby przynosiła pożądane efekty?

Źródła finansowania działalności organizacji

W obecnej rzeczywistości zaangażowanie i pasja ludzi, którzy chcą zrobić coś dobrego dla szkoły, często okazują się niewystarczające. To od zasobów finansowych organizacji funkcjonujących przy szkołach zależy, ilu uczniów otrzyma wsparcie w zakresie zwiększania kompetencji w obszarze języków obcych czy nowych technologii. To dostępne środki umożliwiają rozwój zainteresowań, pasji czy talentów dzieci i młodzieży czy też budowanie przyjaznego środowiska i atmosfery wokół szkoły. Źródła finansowania, z jakich mogą korzystać organizacje działające przy szkołach, mają oprócz zalet również szereg wad i ograniczeń. Dla przykładu składki członkowskie, jakie pozyskują stowarzyszenia, są wprawdzie stałym źródłem finansowania, jednakże w większości przypadków są one tak niskie, że nie pozwalają realizować działań na większą skalę. Z kolei dotacje z urzędu miasta lub gminy, choć dają przychód wyższy niż ze składek, muszą być spożytkowane w sposób opisany w regulaminie konkursu, co nie pozwala na elastyczne reagowanie na potrzeby odbiorców. Alternatywą dla tych trudności jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Rodzaje działalności gospodarczej Działalność gospodarcza stanowi jeden z trzech rodzajów działalności, jaką mogą prowadzić fundacje i stowarzyszenia (poza działalnością nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego ‒ tabela nr 1 i 2). Zasady jej prowadzenia określają odpowiednio:

  • ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  • ustawa prawo o stowarzyszeniach,
  • ustawa o fundacjach,
  • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Podejmując się prowadzenia działalności gospodarczej, organizacja staje się przedsiębiorcą. Ma więc podwójny status. Uzyskuje w ten sposób wszelkie dostępne dla tej formy działalności przywileje oraz obowiązki. Elementem, który jednak zasadniczo odróżnia działalność gospodarczą prowadzoną przez fundacje czy stowarzyszenie od działalności prowadzonej przez tradycyjną firmę jest konieczność przekazania wypracowanych w ramach działalności zysków na realizację celów statutowych, np.: na budowę boiska, aktywność ruchową czy rozwój kompetencji dzieci i młodzieży w perspektywie przyszłej drogi zawodowej. Koniecznie trzeba również pamiętać o tym, że prowadzona przez te podmioty działalność gospodarcza nie może dominować nad działaniami statutowymi.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (4) 2015
Fundacja ORANGE – łączy, uczy, inspiruje

Fundacja Orange od 10 lat oferuje bardzo prosty i przyjazny mechanizm dotacyjny, z którego skorzystało już wiele placówek oświatowych, domów kultury i bibliotek. Misją Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o nowych technologiach i prowadzenie projektów, w których znajdują one zastosowanie. Fundacja promuje także nowoczesną edukację dzieci i młodzieży, zachęcając ich w nowatorski i atrakcyjny sposób do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze.