Pieniądze są dla Szkoły

Jak zachęcić młodzież do wolontariatu?

Temat wolontariatu nie jest ani odkrywczy, ani innowacyjny. Ale taki właśnie jest sposób jego realizacji w formie projektu. Nasz projekt otrzymał dofinansowanie z programu „Z PZU po lekcjach”, w którym udział okazał się trudnym, lecz bardzo inspirującym doświadczeniem. Dlaczego? Bo wzięły w nim udział osoby zaangażowane w swoją pracę i niezwykle otwarte na oryginalne pomysły.

Od pomysłu do wniosku

W na pozór prostym wniosku łatwo wpaść w pułapkę własnej kreatywności. Zgubne może okazać się przywiązanie do własnej idei i pomysłowości, bo to, co zaplanowaliśmy, trzeba na etapie realizacji i rozliczania projektu poprzeć faktycznymi działaniami. Mówiąc prościej – możemy wpisać we wniosku do rubryki opisu działań dosłownie wszystko, ale jeśli nie uda się nam tych pomysłów zrealizować w stopniu, jaki zadeklarowaliśmy na papierze, pojawi się problem. Dlatego tworzenie całej koncepcji rozpoczęliśmy od szerokich konsultacji wśród samych zainteresowanych, czyli młodzieży. Dzięki spotkaniom z młodzieżą, przeprowadzonym ankietom, opracowanej diagnozie społecznej i skonsultowaniu tej diagnozy z doświadczonymi działaczami społecznymi wyodrębniliśmy najważniejsze czynniki, mogące pomóc zachęcić młodych ludzi do działalności społeczno-obywatelskiej.

Jak działa „Inkubator Młodzieżowego Wolontariatu” Fundacji Rozwoju Inicjatyw Lokalnych „Qdowa”?

Wiedzieliśmy, że temat jest wart zachodu. Musieliśmy jednak zaproponować młodzieży taką formułę wolontariatu, która nie tylko ją przyciągnie (nowości zawsze przyciągają!), ale także rozbudzi chęć działania i, co niemniej ważne, zainteresuje na dłużej. Widać znaleźliśmy sposób, gdyż od blisko roku mamy stałą, całkiem liczną grupę młodych ludzi, którzy ani na chwilę nie zwalniają tempa. Udało się, bo odeszliśmy od utartego podejścia do wolontariatu. Nie ograniczyliśmy działalności tylko do jednego wąskiego tematu, nie chcieliśmy także narzucać młodzieży z góry, w czym ma ona uczestniczyć. Działania, w których uczestniczyli nasi wolontariusze, to m.in.:

  • imprezy sportowe jak Grand Prix MTB Kudowa-Zdrój, Fat Bike Race Góry Stołowe, Bieg Tropem Wilczym (zabezpieczali trasy i pomagali zawodnikom)
  • akcja sprzątania szlaków Gór Stołowych przy współpracy z Parkiem Narodowym Gór Stołowych
  • zbiórki na rzecz podopiecznych Fundacji „Pod Psią Gwiazdą” z Polanicy- Zdrój opiekującej się bezpańskimi psami i kotami,
  • pomoc organizacji „Klika”, zajmującej się pracą z niepełnosprawnymi, przy corocznej Wigilii dla wszystkich podopiecznych.

Aktualnie dzięki inicjatywie młodzieży zbieramy fundusze potrzebne do budowy wiaty w schronisku „Lucky Horses” dla koni uratowanych z targów śmierci. A to tylko część naszych działań...

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 34  Strona 35

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (9) 2016
Ekonomia od przedszkola – program „Przedsiębiorcze dzieci”

Dlaczego edukacja ekonomiczna małych dzieci jest ważna?
Na poziomie przedszkola temat edukacji ekonomicznej praktycznie nie występuje – nie uwzględnia go podstawa programowa przedszkola ani program studiów dla nauczycieli edukacji przedszkolnej. Pojęcia i wiedza o procesach ekonomicznych (pieniądze, kupowanie, oszczędzanie) nierzadko pojawiają się w edukacji dopiero około trzeciej klasy szkoły podstawowej lub później. Zapewne wynika to z przekonania, że świat pieniędzy jest dla małych dzieci za trudny, a decyzje związane z finansami podejmują jedynie rodzice. Tymczasem nawet już małe dzieci coraz częściej mają własne pieniądze: portal Ipsos Polska wskazuje, że dla dzieci w wieku 4-6 lat jest to przeciętnie ponad 20 złotych miesięcznie. Sabina Kołodziej z Akademii Leona Koźmińskiego, analizując wielkości kwot kieszonkowego i dostępność programów edukacji ekonomicznej, podkreśla, jak istotne jest wprowadzanie w zagadnienia ekonomii już od najmłodszych lat. Najlepiej, gdy odbywa się ono w sytuacjach znanych dziecku i z udziałem osób, które podejmują świadome i dobre decyzje finansowe. Wczesne wprowadzanie edukacji ekonomicznej przyczynia się do zwiększenia świadomości mechanizmów finansowych u młodzieży i może zapobiec podejmowaniu złych decyzji w życiu dorosłym.