Pieniądze są dla Szkoły

ERASMUS+ w przedszkolu? To możliwe!

Zespół nauczycieli z przedszkola w Poznaniu otrzymał ponad 13 000 € na dwutygodniowe wyjazdy do Nicei, Madrytu, Berlina i Oxfordu.

W listopadzie 2014 roku swoją przygodę z Programem Erasmus+ rozpoczęła kadra Niepublicznego Przedszkola „Dawid” z Poznania. Projekt zatytułowany „Podniesienie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli języków obcych i nauczycieli przedszkola jako droga rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolu o profilu językowym” otrzymał 13 570 euro na pięć mobilności członków kadry.

Założenia naszego projektu opierały się na Europejskim Planie Rozwoju Szkoły, przedstawionym w formularzu wniosku o dofinansowanie. Dyrekcja wraz z członkami rady pedagogicznej ustaliła, że w ciągu 24 miesięcy zostaną przeprowadzone działania mające na celu podniesienie znajomości j. angielskiego oraz kompetencji językowo-metodycznych w zakresie nauczania j. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego. Główne działania umożliwiające osiągnięcie tego celu to wyjazdy członków kadry na dwutygodniowe szkolenia, oczywiście za granicą – zgodnie z założeniami programu E+. W naszym przedszkolu nauczany jest język angielski (w grupach 3 – i 4-latków dwa razy w tygodniu, w grupach starszych 3 razy w tygodniu). Przez większość czasu trwania projektu prowadziliśmy 3 grupy wiekowe: po jednym oddziale 3-, 4 – i 5-latków (od 2016 r. mamy również jeden oddział 6-latków). Oprócz nauki j. angielskiego oferujemy dzieciom bezpłatne zajęcia pt. „Zabawy z językiem hiszpańskim/ francuskim/niemieckim”. Są one prowadzone raz w tygodniu przez dyplomowanych nauczycieli języków obcych i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem (uczęszcza na nie niemal 96% dzieci).

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE