Pieniądze są dla Szkoły

Czy zakwalifikowanie wniosku na listę rezerwową oznacza koniec nadziei na GRANT? Alternatywa dla pozornie przegranych

29 kwietnia 2016 roku Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wynik naboru wniosków złożonych w terminie do 2 lutego br. w akcji 1. – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna. Spośród 695 wniosków 152 projekty zostały zatwierdzone, a 345 znalazło się na liście rezerwowej. Czy wpisanie wniosku na listę rezerwową oznacza koniec nadziei na grant? Nic bardziej mylnego, jak pokazuje przypadek Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy, które swoją przygodę z programem Erasmus+ rozpoczęło we wrześniu roku szkolnego 2014/2015.

Pomysł na projekt pojawił się we wrześniu 2014 roku. Analiza dostępnych dokumentów, np. przewodnika po programie Erasmus+ oraz uczestnictwo w szkoleniach dotyczących formalnego przygotowania wniosku dało nam praktyczną wiedzę na temat kroków, które należy powziąć przed złożeniem wniosku. W lutym 2015 roku, wraz z kolegą – Michałem Truchlewskim, złożyliśmy wniosek do programu Erasmus+ Akcja 1. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został sklasyfikowany na 168 pozycji na ponad 600 złożonych wniosków.

Znaleźliśmy się na liście rezerwowej, lecz w związku z wysoką oceną naszej pracy otrzymaliśmy możliwość podjęcia współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, która pozyskała środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizując projekt „Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej” (rys. 1.). 31 grudnia 2015 roku Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy oficjalnie przystąpiło do realizacji projektu pt. „Doskonalenie językowo-zawodowe kadry nauczycielskiej poprzez wykorzystanie doświadczeń europejskich, kluczem do współpracy międzynarodowej szkół”. Fundusze na jego realizację pochodzą z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Różnice pomiędzy programami Erasmus+ a PO WER

Środki na realizację projektów PO WER pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Erasmus+ finansowany jest przez Komisję Europejską, a na poziomie danego kraju przez Narodową Agencję.

Wprawdzie w ramach obu programów można realizować projekty mobilnościowe, jednak uczestnikami projektu Erasmus+ mogą być wszyscy pracownicy szkoły (włączając administrację i personel, jeśli oczywiście odpowiednio uargumentujemy udział tych osób w przedsięwzięciu), o tyle do realizacji projektów w ramach PO WER mogą przystąpić tylko nauczyciele pracujący w danej szkole, w tym dyrektorzy, bibliotekarze, pedagodzy, psycholodzy lub nauczyciele pracujący w świetlicach, pod warunkiem, że jednocześnie prowadzą zajęcia dydaktyczne z uczniami.

W programie Erasmus+ można kilkakrotnie brać udział w mobilnościach, w programie PO WER można uczestniczyć tylko w jednym takim projekcie. Warto pamiętać, żeby nauczyciele nie korzystali z tych samych szkoleń lub kursów, a także, aby nauczyciele języków obcych wybierali kursy doszkalające w zakresie metodyki nauczania. Przy wyborze szkoleń warto sprawdzać cenę, zwłaszcza, jeśli należność będzie regulowana w funtach szterlingach. Może się bowiem okazać, że przekroczymy budżet ze względu na wysoki kurs tej waluty.

Sprawozdawczość w PO WER jest bardziej szczegółowa niż w przypadku Erasmusa+, bo oprócz zasad obowiązujących w programie musimy zastosować wytyczne Programu Operacyjnego.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (10) 2016
Gdzie są pieniądze na SPORT w szkole?

Potrzeba ruchu i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży jest oczywista. Wprawdzie lekcje wychowania fizycznego na wszystkich poziomach edukacyjnych zachęcają uczniów do aktywności, jednak stopień zaangażowania w nie dzieci i młodzieży zależy w dużej mierze od atrakcyjności i różnorodności tych zajęć. A gdyby tak szkoła mogła pozyskać środki na szeroko rozumianą działalność sportową?