Pieniądze są dla Szkoły

Dajemy nie tylko „Pieniądze...”

Wydawca magazynu „Pieniądze są Dla Szkoły” oferuje nie tylko treści publikowane na łamach czasopisma oraz na portalu w Prenumeracie Profesjonalnej i Profesjonalnej+. Dlatego zapraszamy nie tylko na nasze łamy, ale również na Facebookowy profil @pieniadzesadlaszkoly, gdzie na bieżąco informujemy o zbliżających się konkursach grantowych adresowanych do szkół i przedszkoli.

Facebook jest też dla nas doskonałą formą komunikacji – zarówno gdy zależy nam na Państwa opinii, jak i wtedy, gdy mamy ważne i atrakcyjne ogłoszenia, jak np. to ostatnie – o szkołach na Malcie poszukujących partnerów do wymian młodzieży i nauczycieli w Programie Erasmus+. Chcielibyśmy, aby nasz kontakt był częstszy i intensywniejszy. Mamy więc nadzieję, że nie umknie Państwu żaden post na naszej stronie i dadzą Państwo temu wyraz przez polubienie go i podzielenie się komentarzami. Oprócz tego, co publikujemy, oferujemy również – w opinii uczestników unikatowe – warsztaty z zakresu pisania wniosków o granty i dotacje. Cechuje je bardzo praktyczny wymiar, ponieważ prowadzone są przez ekspertów tworzących i recenzujących aplikacje o dodatkowe fundusze dla szkół i przedszkoli. Podczas tych zajęć uczestnicy, pracując na komputerach, zgłębiają zasady i poznają niuanse pracy z generatorami lub formularzami wniosków, ale przede wszystkim – sposoby zwiększające szanse na wygranie konkursu i otrzymanie grantu.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 2

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (16) 2017
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

O FUNDACJI: Celem działania Fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Dzieje się to m.in. poprzez udzielanie pomocy liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz – jak pisze sama Fundacja – „tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne”. Wsparcie, którego udziela Fundacja, to z jednej strony animowanie współpracy zainteresowanych osób z ekspertami oraz z przedstawicielami władz samorządowych i administracji publicznej, organizowanie szkoleń, konferencji i forów, a z drugiej – wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych inicjatyw.

lipiec - sierpień | 4 (16) 2017
Fundacja Grupy PERN "Przyjaźń"

O FUNDATORZE: Fundacja Grupy PERN „Przyjaźń” działa od kwietnia 2013 roku dzięki środkom przekazywanym przez fundatorów – PERN S.A. oraz „OLPP” sp. z o.o. PERN S.A. zajmuje się głównie transportem oraz magazynowaniem ropy naftowej. W Fundacji w sposób strategiczny i długofalowy realizowane są działania w obszarze zaangażowania społecznego.