Czym jest magazyn PIENIĄDZE SĄ DLA SZKOŁY?

O CZYM PISZEMY

Przekazujemy praktyczną wiedzę jak zdobyć fundusze na różnorodne potrzeby szkoły. Nasi eksperci podają aktualne terminy składania wniosków oraz wyjaśniają jak wybrać program grantowy, który najbardziej będzie pasował do twoich potrzeb oraz jakich formalności należy dopełnić by złożyć wniosek i rozliczyć daną dotację. Ponadto wskazujemy jakie działania może podjąć szkoła by zdobyć fundusze niezależne od konkursów grantowych. W magazynie zamieszczamy również specjalistyczne artykuły na temat wszelkich zawiłości prawnych związanych z umowami dotacyjnymi. Koordynatorzy projektów opowiadają o swoich doświadczeniach oraz przekazują niezawodne rady jak uniknąć błędów.

Szukamy funduszy

Wybieramy najlepsze granty, znajdujemy różnorodne źródła dotacji, informacje opracowujemy w formie przejrzystych zestawień w układzie: nazwa programu grantowego/dotacyjnego, kto może skorzystać ze środków, cele, na które można przeznaczyć pozyskane środki, maksymalna wysokość dotacji, opis procedury składania wniosku, dokumentacja i niezbędne formalności, tematyka projektów

Terminarz naborów

Przypominamy o zbliżających się terminach składania aplikacji o granty fundacji krajowych, granty zagraniczne, środki z Programu Erasmus+ oraz inne fundusze unijne.

Fundusze pod lupą

Rozkładamy na czynniki pierwsze wybrany program. Wyjaśniamy, korzystając z wiedzy i doświadczenia współpracujących z Magazynem ekspertów, jakie kroki podjąć, aby uzyskać grant. Podpowiadamy konkretne działania i podsuwamy pomysły, jak skorzystać z programów, których adresatem są placówki szkolne i jak sięgnąć po środki dla organizacji NGO.

Wniosek krok po kroku

Instruujemy, jak pole po polu wypełnić wnioski o środki z poszczególnych programów, aby spełnić wymogi narzucone przez instytucję udzielającą grantów oraz wskazują, jak uniknąć błędów w procedurze aplikowania. Szczegółowo omawiamy część budżetową wniosków i podpowiadamy, jak uzyskać maksymalną kwotę środków, oraz w których obszarach można wygospodarować dodatkowe fundusze na działania edukacyjne.

Bez terminu

Pokazujemy, jak wycisnąć maksimum efektu z działań fundraisingowych i jak dostosować działania do założonych celów. Uczymy zarówno podstawowych technik fundraisingowych, jak i tworzenia strategii działania w tym obszarze w dłuższym okresie

Focus na projekt

Prezentujemy pomysły i dobre praktyki różnych szkół oraz przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie. Pokazujemy, komu, na co i ile pieniędzy udało się zdobyć oraz jakie działania można przeprowadzić w ramach projektu. Dostarczamy gotowych pomysłów do tworzenia własnych projektów!

Poradnik dyrektora

Pomagamy zrozumieć zawiłości prawne oraz zapisy w regulaminach konkursów, umowach finansowych oraz zasadach działania fundacji grantowych. Doradzamy, jakie rozwiązania przyjąć, żeby umożliwić maksymalny dostęp do źródeł finansowych przeznaczonych na edukację.

Inspiracje

W tym dziale koordynatorzy projektów dzielą się swoim doświadczeniem, chwalą sukcesami, a także podpowiadają, jak ustrzec się błędów podczas realizacji projektów funduszowych.

Wartościowo choć bezgotówkowo

Poza grantami finansowymi istnieje wiele konkursów oraz programów, które oferują wsparcie w postaci rzeczowej. Wybieramy najciekawsze inicjatywy i omawiamy zasady udziału w takich przedsięwzięciach.

Erasmus +

Osobny dział dedykujemy programowi Erasmus+, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem naszych Czytelników ze względu na swoją szeroką ofertę. Na bieżąco śledzimy zmiany w kolejnych edycjach naborów o fundusze na zagraniczne szkolenia kadry, wymiany uczniów, spotkania młodzieży, czy wyjazdy w celu nauczania zagranicą. Pokazujemy wzorcowe wnioski, podpowiadamy jak szukać partnerów oraz jak realizować projekty i prawidłowo raportować do Narodowej Agencji.