Wydanie bieżące

Pieniądze są dla Szkoły

Bogactwo jesieni

Minęły pierwsze tygodnie roku szkolnego – zwykle trudne i bardzo angażujące każdą minutę naszego czasu. Teraz, gdy organizacyjnie wszystko wskoczyło już na właściwe tory, możemy sprawdzić, co przynosi nam koszyk dotacji pozasubwencyjnych. A ten nas nie zawiedzie – jest bogaty, jak na jesień przystało.

Ci, którzy widzą potrzebę zdobycia środków na remont łazienek, powinni wystartować w konkursie „Wzorowa Łazienka”. Nie jest on jeszcze zbyt „oblegany”, nie jest też nazbyt popularny, dlatego warto zwrócić na niego uwagę. Dla tych, którzy chcieliby doposażyć szkołę w sprzęt sportowy lub sprzęt do pracowni przyrodniczej, powstały konkursy „Dzieciaki do Rakiet” i „Ekoodkrywcy”. Są też granty na stypendia dla uczniów, współpracę międzynarodową, edukację ekonomiczną, organizację wolontariatu, a także na inicjatywy w naszym otoczeniu, jak choćby te finansowane w nowym, bardzo atrakcyjnym konkursie „Pomoc To Moc” Fundacji PZU, w którym nabór jest ciągły.

Nie sposób wymienić w słowie wstępnym wszystkich ofert grantodawców, jakie przygotowali dla naszych szkół. Dlatego nie możemy przegapić stałego działu magazynu, którym jest „Terminarz naborów”. Znajdziemy w nim aż jedenaście stron informacji o czekających nas naborach wniosków, najważniejsze informacje o każdym z konkursów, a w strefie „Premium” dostępnej on-line – dokumentację wspomagającą wnioskowanie.

Z tak ciekawego koszyka dotacji pozasubwencyjnych każdy wybierze coś dla siebie. A żeby wnioskowanie było prostsze, skorzystajmy z artykułów Piszemy wniosek na projekt „Z Fundacją PZU po lekcjach” oraz Jak przygotować wniosek do Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego?, w których – krok po kroku – przechodzimy przez formularz aplikacyjny i otrzymujemy wskazówki, jak go wypełnić. Składanie raportów końcowych też nie będzie miało przed nami tajemnic dzięki artykułowi Co po zakończeniu projektu wymian?.

Mając takie przygotowanie, nie zwlekajmy. Skorzystajmy z szerokiego wachlarza możliwości, jakie dają nam tej jesieni grantodawcy, aby rozwijać placówki i stwarzać uczniom oraz kadrze możliwości udziału w ciekawych inicjatywach, a przy okazji – wygrywania atrakcyjnych nagród.

Zespół redakcyjny

wraz z redaktor naczelną

Anną Gadzińską-Kryjak

Lista Artykułów

Szukamy funduszy

Dzieciaki do Rakiet!

Redakcja

Do 31 października trwa nabór do akcji „Dzieciaki do Rakiet”, w której szkoły wygrywają rakiety, piłki i siatki do tenisa, a nauczyciele wychowania fizycznego – profesjonalne szkolenie organizowane wraz z Polskim Związkiem Tenisowym. Nagrody z tej edycji trafią do 70 szkół. 60 zwycięzców zostanie wyłonionych dzięki głosom internautów, 10 zaś wybiorą organizatorzy konkursu, czyli przedstawiciele Banku BGŻ BNP Paribas SA.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

Czy są wśród nas Ekoodkrywcy?

Redakcja

Celem kończącego nabór 12 listopada konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka. Zwycięski projekt otrzyma 20 000 zł brutto z przeznaczeniem 17 000 zł brutto na wyprawę badawczą lub budowę ,,Zielonej Klasy” oraz 3000 zł brutto na dofinansowanie projektu badawczego.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

Wzorowa łazienka w każdej szkole

Redakcja

Program „Wzorowa łazienka” ma charakter społeczno-edukacyjny i jest organizowany w celu poprawy warunków sanitarnych w polskich szkołach podstawowych i umożliwienia ich uczniom dostępu do czystych, higienicznych łazienek w szkołach oraz edukacji i popularyzacji wiedzy w zakresie higieny. Główną nagrodą jest remont szkolnej łazienki o wartości 30 tys. zł.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

Pomoc to moc – akcja prewencyjna Fundacji PZU

Redakcja

PZU w ramach akcji prewencyjnej „Pomoc To Moc” dofinansowuje realizację projektu lub inicjatywy, których obszar oddziaływania dotyczy społeczności lokalnych i które mają na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych w zakresie zgodnym z obowiązującym na dzień składania wniosku przewodnim celem prewencyjnym.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

Program RITA – przemiany w regionie

Redakcja

Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Fundusze pod lupą

Jak przygotować wniosek do Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego?

Joanna Walentynowicz, PMP®

Omawiamy wniosek do Programu Edukacji Ekonomicznej, realizowanego przez Narodowy Bank Polski. To źródło, z którego możemy pozyskać najczęściej do 30 000 zł, a nabór ma charakter ciągły – uwarunkowany jest terminem realizacji projektu, a nie określonym przez NBP stałym terminem aplikowania. Co ważne, zakres działań możliwych do sfinansowania w programie z pewnością mieści się w obszarze zainteresowań wielu placówek edukacyjnych.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Wniosek krok po kroku

Piszemy wniosek na projekt „Z Fundacją PZU po lekcjach”

Hubert Sajda

W ramach tego konkursu wspierane są inicjatywy, które uruchamiają ciekawe zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w szkołach. Dotowane są projekty, które rozbudzają w uczniach ciekawość świata, pasję i aktywność, a przy tym poprawiają standardy nauczania i rozwijają ich talenty. Fundacja PZU stawia przy tym na kreatywne i długofalowe rozwiązania. Na przykładzie projektu „Dzieci i młodzież rozwijają swoje skrzydła”, chcielibyśmy poprowadzić Państwa przez wniosek na zajęcia pozalekcyjne.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Focus na projekt

„Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii”

Redakcja

Projekt ten był odpowiedzią na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie i miał służyć między innymi podnoszeniu jakości pracy tej szkoły oraz poprawie zdawalności i wyników egzaminów maturalnych z języków obcych i egzaminu zawodowego w części praktycznej w technikum. Jak przebiegł i jakie korzyści przyniósł POWER VET realizowany na zasadach Erasmus+?

Erasmus +

Co po zakończeniu projektu wymian? O raporcie końcowym w Programie Erasmus+

dr Małgorzata Kasperczakowa

Większość projektów wymian szkolnych rozpoczętych w 2016 r. właśnie dobiegła końca. Teraz nadszedł czas na złożenie raportu końcowego. Złożyć go muszą nie tylko szkoły wiodące, będące koordynatorem partnerstwa, lecz również szkoły partnerskie. Podstawowym narzędziem do składania raportów w ogóle, w tym również dotyczących budżetu, jest platforma Mobility Tool+. To na niej będziemy sprawozdawać najważniejsze informacje. Czy jest się czego obawiać?

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także: