Wydanie bieżące

Pieniądze są dla Szkoły

Inspiracje i możliwości... Wydaje się, że po rozpoczęciu roku szkolnego, gdy zajęcia już ruszyły, gdy jesteśmy po pierwszych zebraniach z rodzicami, właśnie inspiracje i możliwości to jedne z ważniejszych potrzeb w naszych szkołach i przedszkolach. Jakie projekty zrealizować? Co zorganizować dla naszych uczniów i przedszkolaków? Co zaoferować kadrze? A z drugiej strony – skąd pozyskać zasoby na te cele?

Naszym dążeniem jest dostarczać Państwu jednego i drugiego. I właśnie inspiracje i możliwości wypełniają strony bieżącego wydania naszego magazynu.

Inspirujących wywiadów o licznych możliwościach udzielają nam dwie niezwykłe osoby. Pierwsza to Katarzyna Przybysz, nowo powołany dyrektor z ogromnym doświadczeniem w pozyskiwaniu środków na różnorodne projekty, autorka bloga poświęconego funduszom dla edukacji, niekwestionowany autorytet w tym obszarze.

Druga to dyr. Beata Lebek z Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, człowiek orkiestra, nieustająca w realizowaniu działań na rzecz swoich uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli.

Wszystkie pozostałe strony to obszerny zasób możliwości. Piszemy o konkursach i działaniach, które trzeba w nich podjąć – krok po kroku. Przedstawiamy programy grantowe, zwracając uwagę na newralgiczne kwestie. Dajemy też Państwu unikalne narzędzie: wzorcowy wniosek o środki na szkolenie nauczycieli, wyposażenie i zajęcia dodatkowe – z komentarzami, budżetem i harmonogramem projektu.

Liczymy na to, że z nami rok szkolny 2017/2018 w Państwa placówkach będzie obfity!

W imieniu całego zespołu –

dr Małgorzata Kasperczakowa

redaktor prowadząca

Lista Artykułów

Szukamy funduszy

Zmieniaj swoją okolicę

Rozejrzyj się wokół siebie, obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro – za swoją miejscowość, osiedle, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeń, w której żyjesz. Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej, funkcjonalniej!

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

Edukacja ekonomiczna z Narodowym Bankiem Polskim

Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. O grant na ten cel w maksymalnej wysokości 30 tys. zł można ubiegać się w dowolnym momencie roku szkolnego. Należy skorzystać z formularza udostępnionego na stronie www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp. Zachęcamy zatem przedszkola i szkoły oraz organizacje pozarządowe do zadbania o edukację w tym zakresie – od przedszkolaka do studenciaka.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

Program Erasmus+ dla szkół i przedszkoli oraz organizacji pozarządowych

I. Publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadpodstawowe

Wniosek krok po kroku

Piszemy wniosek do fundacji korporacyjnych

Joanna Walentynowicz, PMP®

Jak zapewne Państwo zauważyli, od kilku wydań staramy się w praktyczny sposób przybliżać wybrane fundacje korporacyjne. Na warsztat wzięliśmy zwłaszcza trzy: Fundację Tauron, Fundację Enea oraz Fundację Pekao SA im. dra Mariana Kantona. Pokazywaliśmy już, jak przejść całą drogę tworzenia wniosku, począwszy od koncepcji, przez jej dostosowanie do wymogów konkretnej fundacji, aż do wypełnienia samego formularza. Tym razem mamy dla Państwa kolejne praktyczne rozwiązanie. Przygotowaliśmy przykładowy wzór wniosku, który może stać się inspiracją, by pozyskać środki na zajęcia dodatkowe, wyposażenie sal czy inne potrzeby w Państwa placówce.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Focus na projekt

Wymiana młodzieży od kuchni

Beata Lebek

Czy może nam Pani opowiedzieć o projekcie „Posmakuj kuchni świata”?

Poradnik dyrektora

Słówko z regulaminów

Z regulaminu konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”

Poradnik dyrektora

Słówko od prawnika

Dariusz Skrzyński

Przepisy nie wyposażyły szkół w przymiot osobowości prawnej, zatem niezależnie od ich typów, nie mogą brać udziału w konkursie, w którym wnioskodawca musi posiadać osobowość prawną.

Poradnik dyrektora

Słówko od Redakcji

Kontynuujemy cykl artykułów autorstwa mec. Dariusza Skrzyńskiego poświęconych zakładaniu stowarzyszeń.

Poradnik dyrektora

Zakładamy stowarzyszenie. Jakiej dokumentacji potrzebujemy?

Dariusz Skrzyński

Przy powoływaniu do życia stowarzyszenia trzeba zadbać o niezbędną, specyficzną dokumentację. Punktem wyjścia jest właściwe zaplanowanie celów i form ich realizacji, a następnie zapisanie tego w statucie. Innymi słowy, należy zaplanować kierunki i formy działania stowarzyszenia działającego przy szkole lub przedszkolu w taki sposób, żeby jego działalność przyniosła wymierne efekty. Należy również zadbać o listy członków założycieli, uchwały i protokoły. Dopiero tak skompletowane materiały można załączyć do wniosku o wpisanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawdźmy zatem, jakie dokumenty musimy przygotować podczas zebrania założycielskiego.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Poradnik dyrektora

O atmosferze naturalnej motywacji słów kilka

Hubert Sajda

Nasze placówki nie tylko lekcjami stoją. Chcemy, aby w naszej ofercie znalazły się ciekawe zajęcia dodatkowe, projekty i inne aktywności napędzane lub pilotowane przez pracowników. Skarbem są ci, którzy mają to we krwi, ale te samorodki powinny być otoczone pozostałymi członkami zespołu – również zaangażowanymi, nastawionymi na (współ)działanie. Jak pomóc kadrze osiągnąć taki stan? Przedstawiamy ostatni artykuł z cyklu poświęconego motywowaniu.

inspiracje

Od czego zacząć? Od analizy zasobów

Stojąc u progu nowego roku szkolnego, wielu dyrektorów i nauczycieli zastanawia się nad możliwościami zrealizowania dodatkowych działań, finansowanych ze źródeł pozasubwencyjnych. Zapraszamy zatem do lektury wywiadu z dyr. Katarzyną Przybysz, mającej ogromne doświadczenie w tym zakresie.

Wartościowo, choć bezgotówkowo

Przerwa na wspólne czytanie www.wspolneczytanie.pl

Znana wszystkim marka „Kinder Mleczna Kanapka” jest organizatorem konkursu, w którym dzięki głosom oddawanym przez Internet możemy pomóc publicznym bibliotekom w naszych miejscowościach. Do wygrania 20 zestawów po 250 książek dla dzieci i pufy do wspólnego czytania oraz 100 zestawów po 50 książek. Wyboru publikacji dokonali znani z mediów, choć nie tylko, Michał Rusinek, Joanna Heidtman i Marta Żysko-Pałuba.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także: