Wydanie bieżące

Pieniądze są dla Szkoły

Wakacje rozpoczęły się na dobre. Mamy nadzieję, że odpoczywacie Państwo w atmosferze beztroski i radości po całym roku ciężkiej pracy dydaktycznej i administracyjnej. Życzymy, abyście po zasłużonym urlopie wrócili pełni sił, pomysłów na nowe projekty i zapału do pozyskiwania na nie funduszy. Aby zadanie to było prostsze, przygotowaliśmy dla Państwa bardzo szczegółowy instruktaż pozyskiwania środków z fundacji korporacyjnych. W przypadku wspomnianych fundacji pieniądze są dosłownie na wyciągnięcie ręki, a z naszymi artykułami o procedurze aplikowania w 16 krokach zadanie to stanie się banalnie proste. Ogromną zaletą tych dotacji jest to, że nie są przyznawane w trybie konkursowym. Oznacza to, że można o nie wnioskować w dowolnym, dogodnym dla nas, momencie. Drugim walorem jest fakt, że niemal każda potrzeba związana z edukacją ma tu szanse na dofinansowanie. Czytając artykuł mec. Skrzyńskiego przekonujemy się jednak, że darowizna finansowa jako forma wsparcia może być problematyczna dla szkół publicznych. Pokazujemy więc, że warto pomyśleć o powołaniu stowarzyszenia, dzięki któremu moglibyśmy pozyskiwać znacznie więcej funduszy – podobnie jak robi to dyr. Beata Lebek z Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Mając wsparcie rodziców, nawet wakacyjne terminy naborów np. w konkursach Fundacji PZU nie będą nam straszne. Piszemy o nich na ostatnich stronach magazynu. Kontynuujemy również cykl z zakresu coachingu i motywacji, a także inspirujemy opisami projektów, o których opowiedziały nam p. Urszula Wiśniewska i p. Jowita Królikowska.

Życzymy przyjemnej lektury!

W imieniu całego zespołu –

dr Małgorzata Kasperczakowa

redaktor prowadząca

Lista Artykułów

Szukamy funduszy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

O FUNDACJI: Celem działania Fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Dzieje się to m.in. poprzez udzielanie pomocy liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz – jak pisze sama Fundacja – „tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne”. Wsparcie, którego udziela Fundacja, to z jednej strony animowanie współpracy zainteresowanych osób z ekspertami oraz z przedstawicielami władz samorządowych i administracji publicznej, organizowanie szkoleń, konferencji i forów, a z drugiej – wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych inicjatyw.

Szukamy funduszy

Fundacja Grupy PERN "Przyjaźń"

O FUNDATORZE: Fundacja Grupy PERN „Przyjaźń” działa od kwietnia 2013 roku dzięki środkom przekazywanym przez fundatorów – PERN S.A. oraz „OLPP” sp. z o.o. PERN S.A. zajmuje się głównie transportem oraz magazynowaniem ropy naftowej. W Fundacji w sposób strategiczny i długofalowy realizowane są działania w obszarze zaangażowania społecznego.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Fundusze pod lupą

Jak zdobyć środki z fundacji korporacyjnych? Pierwsze cztery kroki

Joanna Walentynowicz, PMP®

Na pierwszych stronach poprzedniego numeru naszego czasopisma przedstawiliśmy Państwu trzy fundacje korporacyjne: Enea, Pekao SA im. dra Mariana Kantona i Tauron. Poznali tam Państwo ich przedmiot działalności oraz możliwości pozyskania wsparcia. Dowiedzieli się Państwo, że ich wspólną cechą jest to, iż udzielają dotacji w trybie ciągłym, a nie w formie ograniczonych terminami konkursów. Dziś chciałabym przejść wspólnie z Państwem drogę, która przybliży nas do uzyskania grantu z tych właśnie fundacji.

Fundusze pod lupą

Jak krok po kroku zdobyć środki z fundacji korporacyjnych? Od pomysłu na projekt do złożenia wniosku

Joanna Walentynowicz, PMP®

W pierwszej odsłonie artykułu omówiliśmy cztery pierwsze kroki na drodze po dotację z funduszy korporacyjnych. Przed nami kolejne etapy – od piątego do szesnastego.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Focus na projekt

Cokolwiek się robi, nie sposób nie komunikować

Urszula Wiśniewska

Przedstawiamy projekt, w którym wnioskodawcą było stowarzyszenie, a beneficjentami – jego podopieczni, ich rodzice, a także pracownicy tej organizacji. W praktyce jednak stowarzyszenie to jest organem prowadzącym Zespół Placówek Oświatowych, a beneficjenci – uczniami tego Zespołu. Równie łatwo możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym stowarzyszenie – jako wnioskodawca w opisywanym konkursie – nie jest organem prowadzącym, lecz działa przy szkole i realizuje projekt na jej terenie i na rzecz osób, które są jednocześnie podopiecznymi tej organizacji i uczniami bądź pracownikami tej placówki.

Focus na projekt

Rozwój zawodowy z wykorzystaniem Platformy eTwinning

Jowita Królikowska

W poprzednim numerze w dziale „Nie tylko pieniądze są dla szkoły” zachęcaliśmy do skorzystania z kursów oferowanych przez Platformę eTwinning. Dziś przedstawiamy doświadczoną eTwinnerkę i jej pasję do tej platformy.

Poradnik dyrektora

Dzięki stowarzyszeniu możemy o wiele więcej!

Beata Lebek

Od kiedy zostałam dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, poszukiwałam sposobów, aby szkoła dawała dzieciom coraz więcej. Zaczęliśmy też otwierać się na społeczeństwo, pokazywać się w środowisku lokalnym. Wielu osobom podobało się to, co robiliśmy. Mogliśmy też liczyć na pomoc postronnych osób, które zaczęły zupełnie inaczej postrzegać naszych podopiecznych – dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Poradnik dyrektora

Stowarzyszenie lekarstwem na skuteczne sięganie po darowizny

Dariusz Skrzyński

Pozyskanie zewnętrznych funduszy na rozwój szkoły może odbywać się w ramach programów ogólnokrajowych, regionalnych lub lokalnych. Środki finansowe można uzyskać także od organizacji pozarządowych (NGO), ze zbiórek publicznych, ale przede wszystkim z darowizn od firm i osób prywatnych. Nie zawsze jednak środki darowane szkole pozostaną na jej koncie. W wielu przypadkach będą musiały być przekazane do organów prowadzących. Tylko szkoły, które dysponują wydzielonym rachunkiem dochodów, będą mogły realnie skorzystać ze wsparcia.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Poradnik dyrektora

Czy da się zmotywować każdego?

Hubert Sajda

W dzisiejszych czasach – czasach mówców motywacyjnych, którzy w doskonały sposób potrafią tak przemówić do ludzi, że nie pozostaje nic innego jak tylko wyjść z sali i zrobić to, do czego jesteśmy nakłaniani – wydaje się, że zmotywować do działania da się każdego. Wiemy jednak doskonale, że wokół nas są również ludzie, których próbujemy zmotywować do pewnych działań, pracy oraz rozwoju i okazuje się, że nic się nie zmienia. Czy jest jakiś klucz, który może pokazać nam, że danej osoby nie da się zmotywować? A może jest jakaś granica, po przekroczeniu której każdy motywujący wiedziałby z całą pewnością, że nie ma co więcej tracić czasu, bo tej osoby nie da się zmotywować? Co świadczy o tym, że motywacja będzie skuteczna lub nie? Czy da się to stwierdzić?

Od redakcji

Dajemy nie tylko „Pieniądze...”

Wydawca magazynu „Pieniądze są Dla Szkoły” oferuje nie tylko treści publikowane na łamach czasopisma oraz na portalu w Prenumeracie Profesjonalnej i Profesjonalnej+. Dlatego zapraszamy nie tylko na nasze łamy, ale również na Facebookowy profil @pieniadzesadlaszkoly, gdzie na bieżąco informujemy o zbliżających się konkursach grantowych adresowanych do szkół i przedszkoli.