Wydanie bieżące

Pieniądze są dla Szkoły

Oddaję w Państwa ręce „mój” pierwszy numer – już nie wyłącznie jako autorki, ale przede wszystkim redaktora odpowiedzialnego za całe czasopismo. Jako pragmatyk przygotowałam to wydanie z myślą o praktycznym podejściu do zdobywania dodatkowych środków finansowych dla szkół i przedszkoli. Wierzę, że ten kierunek zaowocuje eksplozją projektów w Państwa placówkach.

Na łamach bieżącego wydania znajdziecie Państwo m.in. instrukcję działania w konkursie „Decydujesz, pomagamy!” Fundacji Tesco oraz rady eksperta, który ocenił wniosek przygotowany do złożenia w tzw. fundacji korporacyjnej (tu: „Pocztowy Dar”). Wyposażeni w te informacje, jesteście Państwo gotowi do stworzenia projektu i napisania wniosku nie tylko w odniesieniu do tych dwóch Fundacji, ale również Fundacji Energa, Tauron czy Fundacji Banku PEKAO S.A. im. dra M. Kantona, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego czy innych, przedstawionych w naszym „Terminarzu naborów”.

Tematem przewodnim numeru są środki dla szkół zawodowych i technicznych. Oczywiście projekty z tych placówek mogą zostać sfinansowane przez każdą z wymienionych Fundacji. Prezentujemy jednak jeszcze inne fundusze dedykowane szkolnictwu zawodowemu, a także przykład projektu zrealizowanego dzięki tym środkom.

Patrząc na bogaty wachlarz możliwości pozyskania środków na remonty, doposażenie, zajęcia dodatkowe, wymiany uczniów i kadry oraz inne cele, mam ochotę powiedzieć: „nic tylko brać”. Wiem jednak, że nie damy rady wszystkiego zrobić sami. Czasem musimy otoczyć się zespołem, który trzeba zmotywować do tworzenia projektów, pisania wniosków, realizowania dodatkowych działań… Podpowiadamy zatem również, jak skutecznie motywować. Mam nadzieję, że na kolejnych stronach znajdziecie Państwo wiele przydatnych informacji, inspiracji i motywacji do sięgania po dodatkowe fundusze. Wszak – „Pieniądze są Dla Szkoły”!

dr Małgorzata Kasperczakowa
redaktor prowadząca

Lista Artykułów

Szukamy funduszy

Dotacje Fundacji ENEA

FUNDATOR: Fundacja ENEA

Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea m.in. poprzez wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną, przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, jak i polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów. Kluczowe obszary działania Fundacji ENEA to rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru edukacji, sportu i promocja zdrowego trybu życia.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

Dotacje Fundacji Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona

FUNDATOR:

Fundacja Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona

O FUNDATORZE:

Cele Fundacji określne w Statucie obejmują wspieranie działań m.in. w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, realizację przedsięwzięć dydaktycznych szkół wszystkich typów, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury i sportu.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

Dotacje Fundacji Tauron

FUNDATOR: Fundacja TAURON

Celem Fundacji TAURON jest działalność na rzecz dobra publicznego, głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz pomocy i organizacji wolontariatu. Jest to fundacja korporacyjna, działająca w oparciu o pozyskane środki oraz działania dobroczynne pracowników, podejmowane w ramach wolontariatu pracowniczego.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

Zagraniczne wyjazdy w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego

W 2016 roku uczniowie i kadra z organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce mogły sięgnąć po 27,4 mln euro. Tyle wynosiła pula na zagraniczne mobilności osób związanych z tą gałęzią oświaty.

Środki w Programie Erasmus+ przyznawane są w obrębie sektorów, czyli grup beneficjentów, oraz akcji, czyli typów projektów. Wnioski o ich sfinansowanie mogą składać organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego, tzn. podmioty, które prowadzą statutową działalność edukacyjną i dydaktyczną w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (oferują programy kształcenia i szkolenia zawodowego). Jakie typy projektów finansuje Erasmus+?

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

Zasilanie z Unii na szkolnictwo zawodowe

Joanna Walentynowicz, PMP®

W latach 2014–2020 przedstawiciele placówek zawodowych mają wiele do zrobienia: na projekty wspierające rozwój szkół zawodowych zaplanowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego aż 1,3 mld euro. Wszystkie te pieniądze mają wspierać reformę szkolnictwa zawodowego w Polsce, dlatego konkursy są zgodne z jej postulatami. Zachęcają szkoły zawodowe m.in. do rozwijania współpracy z pracodawcami, prowadzenia kształcenia dualnego itp. Prześledźmy dziś, co fundusze UE oferują szkołom zawodowym.

Terminarz naborów

Skąd pieniądze w II kwartale 2017?

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Fundusze pod lupą

Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Joanna Walentynowicz, PMP®

Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego to szansa na arcyciekawe projekty, takie jak choćby „Inwazja Talentów”, opisany w poprzednim numerze naszego magazynu. Chcemy zainspirować Państwa do wypracowania koncepcji i złożenia wniosku o dotację, aby w naszych przedszkolach i szkołach doszło do inwazji i eksplozji pozytywnych działań.

Wniosek krok po kroku

Program „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Tesco

15 maja rozpocznie się nabór zgłoszeń do III edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Swoje pomysły zgłaszać mogą organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i grupy nieformalne – wśród nich te, które utworzymy w ramach naszych szkół czy przedszkoli. W ramach trzeciej edycji przyznanych zostanie 125 grantów w wysokości 5000 zł.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Wniosek krok po kroku

Czarno na białym Recenzja wniosku składanego do Fundacji „Pocztowy Dar”

Joanna Walentynowicz, PMP®

Witamy w naszej sekcji, w której podejmujemy się recenzowania napisanych przez Państwa wniosków składanych do różnych instytucji – na potrzeby Państwa placówek edukacyjnych. Dziś przyjrzymy się wnioskowi napisanemu do Fundacji „Pocztowy Dar”.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Nie tylko pieniądze są dla szkoły

Wartościowo, choć bezgotówkowo

Oferta szkoleniowa Platformy eTwinning skierowana jest do wszystkich zarejestrowanych w programie nauczycieli dowolnej specjalności, zainteresowanych współpracą ze szkołami europejskimi i realizacją projektów w ramach tego narzędzia. Szkolenia poświęcone są merytorycznym i technicznym aspektom Programu oraz różnorodnym zewnętrznym narzędziom przydatnym w realizacji projektów eTwinning.

Focus na projekt

Podróże kształcą! W drodze do kariery zawodowej uczniów

koordynator: Anna Piwońska

projekt: Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie

Focus na projekt

Zajęcia dla przedszkolaków z unijnej puli

koordynator: Katarzyna Szczawińska-Kamelska

projekt: Solidny start przedszkolaka to ciekawsza przyszłość żaka

Poradnik dyrektora

Zmotywowany zespół – poradnik eksperta

Hubert Sajda

Motywowanie to dzisiaj z jednej strony temat modny, z drugiej – bardzo potrzebny. Coachowie prześcigają się w trenowaniu liderów z wykorzystania coraz wymyślniejszych strategii pracy z zespołem, by osiągnął on założone cele. Tak naprawdę jednak każdy dyrektor zarządzający gronem pedagogicznym wyrabia sobie własny sposób motywowania, ponieważ każdy człowiek jest inny, a podstawą motywacji jest autentyczność, szczerość, zaufanie i szacunek.