Wydanie bieżące

Pieniądze są dla Szkoły

W numerze marcowo-kwietniowym uczymy się na błędach. Chcielibyśmy przeprowadzić Państwa krok po kroku przez autentyczny formularz aplikacyjny złożony przez szkołę do Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasz ekspert ocenia wniosek, wskazuje uchybienia oraz omawia, jakie poprawki należałoby wprowadzić, by zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji.

Zachęcamy do przesyłania do redakcji magazynu wypełnionych przez Państwa formularzy dotacyjnych. Na łamach czasopisma zostaną one poddane ocenie specjalistów, będąc jednocześnie przykładem do nauki dla czytelników. Prosimy o przesyłanie wniosków na adres: redakcja@agencjapracytworczej.pl

W kolejnych artykułach chcielibyśmy zachęcić Państwa do zdobywania dodatkowych funduszy niezależnie od instytucji zewnętrznych. Przyglądamy się z bliska zbiórkom funduszy w tzw. crowdfundingu - metodzie dość nowej w Polsce, ale bardzo obiecującej, również dla szkół. Przedstawiamy także inne skuteczne i sprawdzone metody gromadzenia środków finansowych na bieżące potrzeby szkoły. Ekspert w tej dziedzinie prezentuje szczegółowo dwa konkretne przykłady działań fundraisingowych do wprowadzenia w Państwa placówce: wykonanie i sprzedaż kalendarza szkolnego oraz napisanie spersonalizowanych listów do darczyńców.

Ponadto pokazujemy Państwu kilka ciekawych pomysłów, inspiracji na projekt. Koordynatorzy omawiają zrealizowane przedsięwzięcia. Są wśród nich dwa projekty z Programu Erasmus+, który cieszy się dużą popularnością wśród placówek oświatowych. Dotyczą one wymiany młodzieży oraz mobilności nauczycieli. Polecamy także artykuł, w którym koordynator opisuje projekt zrealizowany przez urząd miasta, ale obejmujący wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne na jego terenie. Jest to świetny przykład projektu, do którego nie mogły bezpośrednio aplikować szkoły, ale dzięki dobrej współpracy udało się zrealizować ciekawe działania angażujące dzieci i młodzież z wielu szkół.

Joanna Przybysz
Redakcja Magazynu

Lista Artykułów

Szukamy funduszy

Bez matematyki ani rusz

Kinga Wojciechowska-Rulka

Szukamy funduszy

English Teaching

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Nauczyciele języka angielskiego i lokalni liderzy pracujący na terenach wiejskich lub w małych miastach (do 20 000 mieszkańców)

WYMAGANA DOKUMENTACJA I NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI:
Aplikacja z wykorzystaniem systemu składania wniosków online, www.englishteaching.org.pl

TEMATYKA PROJEKTÓW:
Pozalekcyjne formy nauczania języka angielskiego adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkolaków

PRZYKŁADOWE TEMATY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

  • Szkolny Przewodnik Regionu Puszczy Białowieskiej 
  • We love Folk – angielski na ludowo 
  • Harry Potter i szkoła tajemnic
  • Język obcy nie jest obcy
  • Fotohistorie z historii, kuchni i tradycji wielkopolskich w języku angielskim

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

#SuperKoderzy

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Szkoły podstawowe (klasy IV-VI).

TEMATYKA PROJEKTÓW:
Nauka programowania na lekcjach innych niż informatyka (język polski, matematyka, przyroda, technika, muzyka, historia, język angielski). Więcej: www.superkoderzy.pl.

 

Szukamy funduszy

PZU z kulturą

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 000 mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

Szukamy funduszy

MegaMisja

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Szkoły podstawowe (klasy I-III).

TEMATYKA PROJEKTÓW:
Edukacja cyfrowa i medialna dla najmłodszych.

Szukamy funduszy

Z PZU po lekcjach

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Celem projektu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 000 mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt. O dofinansowanie mogą starać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Szukamy funduszy

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Celem konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych, innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi i ich rodzinami na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 000 mieszkańców. O dofinansowanie mogą starać się organizacje, które realizują projekty polegające na organizowaniu zajęć edukacyjnych, innowacyjnych form rehabilitacji, wycieczek, a także na prowadzeniu profesjonalnych i efektywnych działań służących przygotowaniu do życia dzieci i młodzież niepełnosprawną.

Wniosek krok po kroku

Czarno na białym, czyli co jest nie tak we wniosku

Joanna Walentynowicz, PMP®

Maciej Pilc

Dzisiejszym artykułem chcemy zainicjować nową rubrykę, dzięki której będą mogli państwo poznać błędy w napisanych przez państwa formularzach aplikacyjnych. Przesłane do nas wnioski zostaną poddane ocenie specjalistów, w tym ekspertów je oceniających, oraz praktyków pozyskiwania funduszy z różnych źródeł. Praca na realnych, wypełnionych przez państwa formularzach będzie najlepszym możliwym studium przypadku – pozwoli to z jednej strony poznać dobre praktyki innych placówek oświatowych, a z drugiej – uczyć się na ich błędach. Dziś zmierzymy się z formularzem wniosku unijnego składanego na tzw. projekt „miękki”, a zatem współfinansowany z EFS. Zaczynamy!

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Nie tylko pieniądze są dla szkoły

Wartościowo, choć bezgotówkowo

LOKALNY ANIMATOR SPORTU
Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej. Jego celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwianie im udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Lokalni Animatorzy Sportu organizują zajęcia z różnorodnych dyscyplin np. na Orliku, w hali sportowej lub stadionie lekkoatletycznym. Można również zaproponować swój własny pomysł na aktywność.

Bez terminu

Społecznościowa + rewolucja = CROWDFUNDING

JAKUB SOBCZAK

Jak to możliwe, by nieznający nas ludzie finansowali nasz projekt? Zanim znajdziemy odpowiedź, zacznijmy od początku.

Bez terminu

Fundusze szyte na miarę

Ewa Załupska

W poprzednich numerach czasopisma pisaliśmy czym jest fundraising, o krokach, które należy podjąć, aby go wdrożyć, o metodach, z których można skorzystać. Czas na proste, konkretne i przynoszące realne rezultaty przykłady pozyskiwania środków przez szkoły.

Focus na projekt

Inwazja Talentów (Invasion of the Talents)

koordynator: Sylwia Pędziwiatr

Wieloletni pracownik samorządowy, obecnie zajmuje się współpracą zagraniczną oraz projektami międzynarodowymi w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Bełchatowa. Wspieranie młodych utalentowanych artystów to jej zawodowy cel oraz pasja. Inspirują ją podróże, które dają jej też motywację do dalszej ciężkiej pracy. Pomysły do swoich projektów czerpie często z twórczości własnych dzieci. Obecnie pracuje nad kolejnym autorskim międzynarodowym przedsięwzięciem. Tym razem dotyczy on młodzieży uzdolnionej muzycznie.

Focus na projekt

Erasmus+ w przedszkolu? Tak!

Podniesienie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli języków obcych i nauczycieli przedszkola jako droga rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolu o profilu językowym

Focus na projekt

Wymiany uczniów i nauczycieli

Jak najlepiej możemy prowadzić wielkie europejskie społeczeństwo? Wymiana doświadczeń brytyjskiej i polskiej szkoły w celu stworzenia, wykorzystania i upowszechnienia nowatorskiego programu kształtowania u uczniów postaw liderów.

Focus na projekt

Podmoklański Instytut Naukowy

– zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych szansą na ciekawe poznanie świata