Wydanie bieżące

Pieniądze są dla Szkoły

W numerze styczniowo-lutowym, jak zawsze, przedstawiamy wykaz aktualnych terminów składania wniosków o fundusze. Zachęcamy również do zapoznania się z harmonogramem konkursów dla oświaty w ramach funduszy strukturalnych w roku 2017. Ponadto polecamy artykuł „Z jakich źródeł korzystać w 2017 roku?”, w których zachęcamy Państwa do szerszego spojrzenia na możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Polecamy także lekturę artykułu „Czym różni się zbiórka publiczna od loterii i kiermaszu?”, w którym na przykładach omawiamy zasady rządzące tymi alternatywnymi formami gromadzenia funduszy. Krok po kroku wyjaśniamy różnice oraz co i gdzie trzeba zgłaszać, by spełnić warunki formalne do organizacji tego typu wydarzenia.

W tym wydaniu czasopisma wskazujemy również różne konkursy i programy dla szkół, które nie oferują dotacji finansowych, ale atrakcyjne nagrody rzeczowe. Omawiamy podstawowe zasady udziału w tych przedsięwzięciach. Państwa uwadze polecamy także tekst dr Małgorzaty Kasperczakowej, która wyjaśnia, jak najlepiej przygotować się do złożenia prawidłowego sprawozdania po zakończeniu projektu w Programie Erasmus+.

Wraz z aktualnym numerem magazynu subskrybenci prenumeraty profesjonalnej otrzymają płytę CD, która jest kontynuacją tegoż artykułu. Znajdą w niej Państwo wzory dokumentów wspierających zarzadzanie projektem oraz wskazówki dotyczące części opisowej raportu końcowego.

Lista Artykułów

Szukamy funduszy

Edukacja cyfrowa z Fundacją Orange

Dzieci mądrze, bezpiecznie i twórczo korzystające z technologii, to cel pracy Fundacji Orange, która obejmuje programami edukacji cyfrowej uczniów klas I-III oraz IV-VI.

Szukamy funduszy

„Decydujesz, pomagamy” zmienić lokalną społeczność

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW: Organizacja pozarządowa, grupa nieformalna (która uzyska poparcie organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej: np. Urzędu Miasta, szkoły itp.)

Szukamy funduszy

Zachować pamięć

– program dotacji na wspólne polsko-niemieckie projekty w miejscach terroru nazistowskiego

Terminy naborów do: 15.02 2017 r.

Czas trwania projektu (realizacji projektu): od 4 do 28 dni

Terminarz naborów

Harmonogram konkursów dla oświaty w ramach funduszy strukturalnych w roku 2017

Joanna Walentynowicz, PMP®

W roku 2017 – podobnie jak w poprzednich latach obecnej perspektywy finansowej UE – bezpośrednie konkursy dla oświaty znajdziemy w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). Pewne szanse (choć już nie w formie bezpośrednich konkursów) płyną także z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Przyjrzymy się dzisiaj, jakie szanse stworzą fundusze strukturalne dla placówek oświatowych w roku 2017.

Terminarz naborów

Skąd pieniądze w I kwartale 2017 ?

Fundusze pod lupą

Z jakich źródeł korzystać w 2017 roku?

Joanna Walentynowicz, PMP®

Gdy myślimy o pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych dla placówek oświatowych, skupiamy się głównie na środkach z Unii Europejskiej, a możliwości jest o wiele więcej.

Nie tylko pieniądze są dla szkoły

Nie tylko pieniądze są dla szkoły

Oprócz konkursów o granty i dotacje pieniężne są również i takie, w których wygrać można dla szkoły cenne nagrody rzeczowe. Szukamy dla Państwa aktualnych konkursów z różnych obszarów edukacji, prezentujemy ich tematykę i korzyści z uczestnictwa.

Drobnym drukiem

Czym się rożni zbiórka publiczna od loterii, kiermaszu i konkursu? Co i gdzie trzeba zgłaszać

Dariusz Skrzyński

Bardzo częstym błędem organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń na ternie placówek oświatowych czy z udziałem społeczności szkolnej jest brak wiedzy na temat różnicy pomiędzy sposobami pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na różne cele. Ma to również swoje konsekwencje prawne. Do przeprowadzenia zbiórki wystarczy poprawnie wypełnione zgłoszenie, natomiast zorganizowanie loterii wymaga już zezwolenia. Z kolei kiermasz i konkursu wymagają zgody dyrektora.

Focus na projekt

Klasa z golfem

koordynator: Arkadiusz Malinowski

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Gościcinie. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Uczniowie jego szkoły to dzieci z terenów wiejskich. Wraz z nauczycielami, pracownikami szkoły stara się, aby szkoła była nowoczesna. Nowoczesność to nie tylko najnowszej generacji urządzenia czy też pomoce dydaktyczne – (to już mają), ale przede wszystkim szkoła otwarta, wychodząca z uczniami na zewnątrz. Panu Arkadiuszowi zależy, aby jego uczniowie, gdy „pójdą w świat”, nie mieli żadnych kompleksów.

Focus na projekt

Podmoklańskie Centrum Edukacji Obywatelskiej

koordynator: Elżbieta Ryczek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych. Jest autorką i inicjatorką wielu inicjatyw społecznych dla społeczności lokalnej. Swoją szkołę uczyniła sercem wsi. Przy szkole utworzyła Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych, a w szkole Izbę Pamięci. Od wielu lat koordynuje projekty społeczne, edukacyjne, wymiany uczniów. Od roku 2004 zrealizowała ponad 60 projektów. Ma bogate doświadczenie w organizacji konferencji. Jest autorką wielu artykułów i publikacji. W roku 2015 uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Super Dyrektor Szkoły.

Poradnik koordynatora projektu

Czego potrzebuje twoja szkoła? Pierwszy krok w pozyskiwaniu środków – diagnoza potrzeb

Marzena Kędra

Pomysł na projekt, który będzie sposobem na uzyskanie pieniędzy, to ważny element zdobywania funduszy. A najlepszym sposobem na uzyskanie jego finansowania są realne potrzeby placówki. Pierwszym etapem całego procesu jest zdiagnozowanie tych potrzeb. Poniżej przedstawiam kolejne etapy diagnozy, na podstawie której zostały zdefiniowane obszary wsparcia i przygotowany wniosek o pozyskanie funduszy.

Poradnik koordynatora projektu

100 punktów za Raport końcowy – Program Erasmus+

dr Małgorzata Kasperczakowa

Większość beneficjentów Akcji 1. w sektorze „Edukacja szkolna” jest zgodnych, że raportowanie w – bądź co bądź unijnym – Programie Erasmus+ jest dosyć łatwe. Mimo to nie należy lekceważyć ani opracowywania dokumentacji projektowej, ani samego raportu końcowego. Spójrzmy zatem, jak najlepiej przygotować się do sprawozdawczości po zakończeniu projektu.