Wydanie bieżące

Pieniądze są dla Szkoły

Wraz z końcem roku chcielibyśmy zaprezentować Wam zupełnie nową odsłonę Magazynu, ponieważ – jak zawsze – zależy nam na tym, aby spełniać Wasze oczekiwania i przekazywać naszym Czytelnikom najbardziej atrakcyjne i przydatne informacje – wyłącznie w przyjazny i przejrzysty sposób. Jednocześnie obserwujemy, że to, co najbardziej Was obecnie interesuje, to możliwości pozyskiwania środków, które dostępne są w krótkiej perspektywie, niezależnej od niepewnej sytuacji w szkolnictwie. Dlatego w nowej formule czasopisma wyeksponowaliśmy przede wszystkim zagadnienia dotyczące funduszy ze źródeł krajowych, m.in. w nowym dziale Focus na projekt, który dostarczy Wam konkretnych pomysłów odpowiadających wymogom programów grantowych. Zachęcamy także do prześledzenia relacji z II Konferencji Pieniądze są dla szkoły, którą organizowaliśmy w dniach 20-21 października. Podczas wydarzenia zaprezentowaliśmy i omówiliśmy nowatorski podział źródeł grantowych. Zaproponowane zestawienie funduszowych możliwości, to dobry punkt wyjścia do zaplanowania Państwa działań w nowym roku.

Wraz z niniejszym numerem magazynu subskrybenci prenumeraty profesjonalnej otrzymają płytę CD z wzorcowym wnioskiem i pozostałą dokumentacją niezbędną do złożenia aplikacji w programie ERASMUS+ w sektorze Młodzież dla projektów: Wymiany młodzieży (KA1). Dokumentację będzie można wykorzystać już w najbliższym naborze, który jest planowany na 2 lutego 2017 roku.

Anna Gadzińska-Kryjak
Redaktor naczelna

PS Przypominamy, że najświeższe informacje o terminach naborów do konkursów grantowych przesyłamy Wam co 3 tygodnie w newsletterze redakcyjnym. Zaglądajcie do skrzynek mailowych! Wysyłamy na adres podany w zamówieniu prenumeraty. Już wkrótce zaprosimy Was także do odwiedzenia nowej strony internetowej czasopisma, na której udostępnimy wersję elektroniczną czasopisma, wiele materiałów dodatkowych i atrakcyjnych narzędzi.

Lista Artykułów

Szukamy funduszy

Fundusz Naturalnej Energii

Aleksandra Powalska-Mugaj

ORGANIZATOR KONKURSU
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

PARTNER KONKURSU
Fundusz Naturalnej Energii

Szukamy funduszy

Projekt z klasą

Aleksandra Powalska-Mugaj

ORGANIZATOR KONKURSU
Wydawnictwo NOWA ERA Sp. z o.o.

Szukamy funduszy

O Funduszu Stypendialnym IKEA FAMILY opowiada Katarzyna Dulko-Gaszyna

Aleksandra Powalska-Mugaj

DO SZKOŁY NALEŻY PIERWSZY KROK – DO PROGRAMU ZGŁASZAJĄ SIĘ PLACÓWKI, A DOPIERO PÓŹNIEJ WYBIERA SIĘ STYPENDYSTÓW. STYPENDIUM TO 200 ZŁ MIESIĘCZNIE PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY

Szukamy funduszy

Fundusz Małych Grantów

Aleksandra Powalska-Mugaj

ORGANIZATOR KONKURSU

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Terminarz naborów

Skąd pieniądze na koniec roku 2016?

Fundusze pod lupą

Młodzieżowy Budżet Obywatelski

Damian Dubina

Praktyka samorządów, które zdecydowały się skorzystać z tej formy demokracji uczestniczącej, zaskakuje różnorodnością przedsięwzięć podejmowanych przez młodzież. Uczniowie chcą zmieniać otaczającą ich rzeczywistość, stąd często beneficjentem młodzieżowego budżetu jest szkoła.

Wniosek krok po kroku

Jak napisać wniosek EFS zgodny z wytycznymi w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn?

Joanna Walentynowicz, PMP®

W numerze 4 (10) magazynu pisaliśmy już o zasadzie równości szans osób z niepełnoprawnościami. Dziś skupimy się na aspekcie równości szans kobiet i mężczyzn. Pamiętajmy, że oba wymiary są jednakowo ważne: nasz projekt w ramach EFS musi realizować każdy z nich, by nie został odrzucony za brak zgodności z tą zasadą horyzontalną.

Drobnym drukiem

10 pytań dotyczących zatrudnienia nauczyciela do prowadzenia zajęć finansowanych z UE

Dariusz Skrzyński

Od 31 marca 2015 roku istnieje możliwość finansowania zajęć prowadzonych przez nauczycieli ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wokół tego tematu narosło wiele mitów, nie zawsze zgodnych z aktualnym stanem prawnym. Co jest prawdą, a co fałszem?

Okiem koordynatora

ERASMUS+ w przedszkolu? To możliwe!

dr Małgorzata Kasperczakowa

Zespół nauczycieli z przedszkola w Poznaniu otrzymał ponad 13 000 € na dwutygodniowe wyjazdy do Nicei, Madrytu, Berlina i Oxfordu.

Focus na projekt

Pomysł na grant. Borkowska Akademia Odpadowa

Focus na projekt

Pomysł na grant. Śladami tęczy

Aleksandra Powalska-Mugaj

koordynator: Magdalena Machno
Z wykształcenia oligofrenopedagog i terapeuta zajęciowy. Pracuje z dziećmi z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego oraz dziećmi hospicyjnymi. Jest terapeutką Sali Doświadczania Świata i pasjonatką metody „Snoezelen” i ogrodów polisensorycznych. Dzięki Stowarzyszeniu Ars Vivendi może realizować wiele swoich zainteresowań (np. hortikuloterapię, czyli terapię ogrodem) oraz wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy innym.

Aktualności

Relacja z II Konferencji Pieniądze są dla szkoły

Aleksandra Powalska-Mugaj

W dniach 20-21 października w Poznaniu odbyło się spotkanie konferencyjno- -warsztatowe w całości poświęcone tematyce zdobywania dodatkowych funduszy dla edukacji. Wydarzenie organizowała, jak dotychczas, redakcja magazynu Pieniądze są Dla Szkoły.