Wydanie bieżące

Pieniądze są dla Szkoły

Szanowni Państwo,
kolejny rok szkolny za nami. Jak będzie wyglądała polska szkoła po wakacjach? Na co wystarczy, a na co braknie państwowych pieniędzy? Czy dyrektorów placówek będzie stać na zajęcia dodatkowe dla uczniów, rozwój kultury fizycznej, projekty międzynarodowe czy modernizację infrastruktury? Tylko niepoprawni optymiści odpowiedzą „3 x tak”. Wszystkich pozostałych gorąco zachęcam do lektury magazynu „Pieniądze są Dla Szkoły”. Zapraszam tym goręcej, że, jak pokazuje Terminarz naborów, dużo się dzieje. Grantodawcy nie zamierzają odpoczywać. Wręcz przeciwnie – przygotowują nowe edycje programów dotacyjnych. Aktualnym źródłem wiedzy o planowanych naborach jest niezmiennie nasz profil na Facebooku, do którego polubienia szczerze Państwa namawiam.

W lipcowo-sierpniowym numerze czasopisma wskazujemy źródła, z których można pozyskać dofinansowanie na rozwój działalności sportowej, technologii informacyjno-komunikacyjnych czy na szkolenia dla nauczycieli. Polecam także lekturę artykułu Czy brak osobowości prawnej jest dla szkół przeszkodą w samodzielnym aplikowaniu do konkursów UE?, z którego dowiedzą się Państwo, w jaki sposób rozwiązać problem, z którym boryka się każda publiczna placówka oświatowa. Mam również nadzieję, że w procesie starań o fundusze unijne pomocne okażą się Państwu dwa cykle artykułów: pierwszy o pomocy publicznej i pomocy de minimis, drugi o zamówieniach publicznych.

Życzę Wam, drodzy Czytelnicy, słonecznych dni i niezapomnianych wrażeń z wakacyjnych szlaków.

Aleksandra Powalska-Mugaj
Redaktor prowadząca

Lista Artykułów

Szukamy funduszy

Gdzie są pieniądze na SPORT w szkole?

Katarzyna Przybysz

Potrzeba ruchu i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży jest oczywista. Wprawdzie lekcje wychowania fizycznego na wszystkich poziomach edukacyjnych zachęcają uczniów do aktywności, jednak stopień zaangażowania w nie dzieci i młodzieży zależy w dużej mierze od atrakcyjności i różnorodności tych zajęć. A gdyby tak szkoła mogła pozyskać środki na szeroko rozumianą działalność sportową?

Terminarz naborów

Skąd pieniądze w trzecim kwartale 2016 roku?

Aleksandra Powalska-Mugaj

Aktualny terminarz naborów dostępny w strefie PREMIUM.

Fundusze pod lupą

Sport, szkolenia nauczycieli i TIK – czy są na to środki w funduszach strukturalnych?

Joanna Walentynowicz, PMP®

Choć każdy z tych obszarów znacząco różni się od siebie, to możliwość pozyskania środków na ich realizację znajdziemy w tym samym źródle finansowania. Chodzi o Regionalne Programy Operacyjne (RPO), które – choć są odrębnymi programami dla poszczególnych województw – mają bardzo podobny układ i zasady. Spójrzmy dziś na RPO pod kątem możliwości sfinansowania edukacji sportowej uczniów, szkoleń nauczycieli oraz zakupu nowoczesnych technologii i rozwijania umiejętności z nich korzystania.

Wniosek krok po kroku

Jak napisać wniosek EFS zgodny z wytycznymi w zakresie równości szans osób z niepełnosprawnością

Joanna Walentynowicz, PMP®

Pisząc wnioski EFS, musimy zapewnić ich zgodność z zasadą równości szans – zarówno kobiet i mężczyzn, jak i osób z niepełnosprawnościami. Jest to jedna z zasad horyzontalnych UE, do których przestrzegania są zobowiązani wszyscy wnioskodawcy. Brak zgodności z jedną z zasad horyzontalnych będzie skutkował całkowitym odrzuceniem wniosku. Zasada równości szans osób z niepełnosprawnościami jest nowością w perspektywie 2015-2020, dlatego dziś właśnie ją weźmiemy na warsztat.

Drobnym drukiem

Czy brak osobowości prawnej jest dla szkół przeszkodą w samodzielnym aplikowaniu do konkursów UE? Znamy sposób, by tak nie było

Dariusz Skrzyński

Przepisy nie wyposażyły szkół w przymiot osobowości prawnej, co z natury rzeczy rodzi pytanie, czy placówka może samodzielnie zaciągać zobowiązania i nabywać prawa. Problem ten jest szczególnie istotny przy okazji składania wniosków o fundusze UE. Formalnie, z punktu widzenia konkursów kierowanych do szkół, o środki ubiegać się może tylko podmiot posiadający osobowość prawną – organ prowadzący, a nie szkoła. Istnieje jednak wyjście z tej sytuacji – pełnomocnictwo organu prowadzącego.

Drobnym drukiem

Co to jest test pomocy publicznej we wnioskach o fundusze unijne? Od teorii do praktyki. Część I

dr Artur Bartoszewicz

Czy wiesz, jak wypełnić test pomocy publicznej, który w poszczególnych generatorach wniosków o fundusze UE składa się z mniej lub bardziej szczegółowych pytań? Przeraża Cię rubryka A12 Pomoc publiczna w dokumentacji i nie wiesz, co napisać w poszczególnych polach? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania. Na początek jednak trochę teorii o regulacjach unijnych i krajowych dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Drobnym drukiem

Nowe zasady udzielania zamówień publicznych

Magdalena Michałowska

13 maja 2016 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych. W momencie opracowywania artykułu ustawa jest jeszcze na ścieżce legislacyjnej. Podstawowym założeniem projektowanej nowelizacji jest implementacja do przepisów krajowych dyrektyw europejskich, jednakże ustawodawca wprowadza również grupę przepisów, które mają odformalizować oraz uprościć procedury udzielania zamówienia.

Partnerstwo dla pieniędzy

Efekt partnerstwa

Agata Robińska

Skuteczne działania społeczne we współpracy z partnerami z różnych sektorów nie muszą być domeną dużych firm. Udowadnia to bydgoska firma Horus Innowacyjne Materiały Przemysłowe sp. z o. o., inicjator kilkukrotnie nagradzanego programu „Bądź Widoczny – Bądź Bezpieczny”.

Okiem koordynatora

Czy zakwalifikowanie wniosku na listę rezerwową oznacza koniec nadziei na GRANT? Alternatywa dla pozornie przegranych

Ewa Lepsza

29 kwietnia 2016 roku Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wynik naboru wniosków złożonych w terminie do 2 lutego br. w akcji 1. – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja Szkolna. Spośród 695 wniosków 152 projekty zostały zatwierdzone, a 345 znalazło się na liście rezerwowej. Czy wpisanie wniosku na listę rezerwową oznacza koniec nadziei na grant? Nic bardziej mylnego, jak pokazuje przypadek Gimnazjum im. Noblistów w Rokietnicy, które swoją przygodę z programem Erasmus+ rozpoczęło we wrześniu roku szkolnego 2014/2015.