Pieniądze są dla Szkoły

Nie tylko pieniądze są dla szkoły

Oprócz konkursów o granty i dotacje pieniężne są również i takie, w których wygrać można dla szkoły cenne nagrody rzeczowe. Szukamy dla Państwa aktualnych konkursów z różnych obszarów edukacji, prezentujemy ich tematykę i korzyści z uczestnictwa.

ODYSSEUS II

To międzynarodowy konkurs o tematyce związanej z badaniami kosmicznymi. Realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020 przez konsorcjum 14 europejskich instytucji, m.in. przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Skierowany jest do uczniów i studentów w wieku od 7 do 22 lat. Prowadzony jest w 3 etapach: krajowym, regionalnym i międzynarodowym, we wszystkich 24 oficjalnych językach narodowych Unii Europejskiej. Do wygrania m.in.:

  • wyjazd do Portu Kosmicznego w Gujanie Francuskiej (kosmodrom Kourou),
  • skomputeryzowany teleskop Celestron Nexstar,
  • i-pad 2 air z zestawem cyfrowych książek.

Trzy odsłony konkursu:

  • Skywalkers – wiek od 7 do 13 lat, dzieci zgłaszają dzieło artystyczne nawiązujące do badań kosmicznych,
  • Pioneers – wiek od 14 do 19 lat, młodzież zgłasza prace badawcze związane z tematyką konkursową. Termin zgłoszeń to 31.03.2017 r.

Koszty związane z podróżami na finał i półfinał są pokrywane przez organizatorów.

WIĘCEJ INFORMACJI WWW.ODYSSEUS-CONTEST.EU/PL

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 29

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (13) 2017
Edukacja cyfrowa z Fundacją Orange

Dzieci mądrze, bezpiecznie i twórczo korzystające z technologii, to cel pracy Fundacji Orange, która obejmuje programami edukacji cyfrowej uczniów klas I-III oraz IV-VI.