Pieniądze są dla Szkoły

Tajniki finansowe programu Erasmus+

Granty unijne zwykle przytłaczają nas swoją stroną budżetową. Erasmus+ jest wyjątkowy – budżet w większości kategorii opiera się na ryczałtach, sam się kalkuluje, a rozliczenia z Narodową Agencją opierają się przede wszystkim na certyfikatach potwierdzających nasz udział w mobilności.

W formularzu w sekcji H.1. (opisanej na str. 35) zakodowaliśmy informacje, dzięki którym część „J. Budżet” w większości wypełni się sama. Pamiętajmy, że wszystkie kwoty, jakie znajdują się we wniosku, są wyrażone w euro.

Przyjmijmy, że nasza szkoła znajduje się w Gorzowie Wielkopolskim, a na nasz projekt składają się następujące mobilności:

  1. germanistka weźmie udział w dwutygodniowym kursie metodycznym prowadzonym w języku niemieckim w Berlinie w Niemczech;
  2. nauczyciel matematyki wyjedzie na dwutygodniowy kurs metodyczny prowadzony w języku angielskim do Oksfordu w Zjednoczonym Królestwie;
  3. jeden nauczyciel przyrody, jedna nauczycielka WF-u, trzy nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, jedna sekretarka, dwie polonistki, jeden nauczyciel plastyki i jeden nauczyciel historii polecą na dwutygodniowy kurs nauki języka angielskiego do Valetty na Malcie;
  4. dyrektor szkoły najpierw weźmie udział w dwutygodniowym kursie związanym z zarządzaniem oświatą w języku niemieckim w Monachium (Niemcy); wcześniej, aby rozwinąć znajomość języka niemieckiego, wyjedzie na dwutygodniowy kurs nauki języka niemieckiego – również do Monachium.

Ważne, abyśmy już na etapie opisywania projektu ustalili, do jakich miast wyjedziemy. Musimy bowiem określić odległości między miejscowością, w której znajduje się nasza placówka, a celem mobilności. Do określenia dystansu musimy użyć „kalkulatora odległości” dostępnego na stronie www.erasmusplus.org.pl w zakładce „Wnioski eForm” w punkcie 3. Jeśli nasza miejscowość nie występuje w kalkulatorze, wpiszmy najbliższą większą, np. siedzibę urzędu gminy.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (1) 2015
Pieniądze jak z banku…

W poszukiwaniu funduszy na realizację naszych przedsięwzięć możemy się posiłkować różnymi źródłami. Poza subwencją oświatową istnieje szereg możliwości pozyskania dodatkowych środków wspierających funkcjonowanie szkół i przedszkoli. Wychodząc naprzeciw potrzebom dyrektorów placówek oświatowych każdego poziomu edukacyjnego, rozpoczynamy cykl artykułów prezentujących aktualne konkursy grantowe i grantodawców z całego kraju. W każdym numerze będziemy przybliżać zasady przyznawania dotacji i udziału w programach grantowych kolejnych organizacji, które oferują pomoc dla szkół.