Pieniądze są dla Szkoły

Grant na kwotę od 300 tys. do 450 tys. euro? Obliczenie budżetu w Erasmusie+ to bułka z masłem

Rzadko spotyka się tak przyjazne generatory wniosków jak te w Erasmusie+. Samokodujący się i samowypełniający się formularz to spełnienie marzeń większości osób odpowiedzialnych za opracowanie wniosku w tym programie.

W formularzu w sekcji „Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami” (opisanej na str. 29) zakodowaliśmy informacje, dzięki którym część Budżet we wniosku projektu „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” w większości wypełni się sama. Pamiętajmy, że wszystkie kwoty, jakie znajdują się we wniosku, są wyrażone w euro. Przyjmijmy, że nasz projekt angażuje dwie szkoły – naszą i szkołę znajdującą się na Malcie. Z wcześniejszych sekcji wniosku wynika, że planujemy:

 • projekt trwający 24 miesiące,
 • dziewięć międzynarodowych spotkań projektowych: pięć na Malcie i cztery w Polsce; w pierwszym i ostatnim spotkaniu na Malcie weźmie udział po czterech przedstawicieli partnera, w pozostałych – po dwóch, w sumie więc w MSP weźmie udział dwunastu Polaków. Z kolei w każdym z MSP odbywających się w Polsce weźmie udział po dwóch przedstawicieli szkoły z Malty, co daje w sumie ośmiu uczestników MSP,
 • dwie pięciodniowe (nie licząc czasu podróży) mobilności uczniów z Polski na Maltę, każda licząca po 14 osób, w tym 2 opiekunów (działania C1 i C2),
 • dwie pięciodniowe (nie licząc czasu podróży) mobilności nauczycieli z Polski na Maltę, każda licząca po 5 osób (działania C3 i C4),
 • dwie trzymiesięczne mobilności, każda po 2 uczniów, z Polski na Maltę (działania C5 i C6),
 • dwie pięciodniowe (nie licząc czasu podróży) mobilności uczniów z Malty do Polski, każda licząca po 14 osób, w tym 2 opiekunów (działania C7 i C8),
 • dwie pięciodniowe (nie licząc czasu podróży) mobilności nauczycieli z Malty do Polski, każda licząca po 5 osób (działania C9 i C10),
 • dwie trzymiesięczne mobilności, każda po 2 uczniów, z Malty do Polski (działania C11 i C12).

Krótkoterminowe mobilności, w których wezmą udział zarówno uczniowie z opiekunami, jak i nauczyciele, rozpoczną się w poniedziałki, a skończą w piątek. Przylot nastąpi w niedzielę, a wylot w sobotę. Oznacza to, że czas mobilności (bez czasu podróży) wyniesie 5 dni, a czas podróży 2 dni.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31 Strona 32 Strona 33 Strona 34

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (2) 2015
Konkursy nie dla szkół? A jednak…

Każdy dyrektor placówki oświatowej stara się rozszerzać jej działania statutowe. Poszukując źródeł finansowania swoich pomysłów, trafiamy często na konkursy, w których jako szkoła nie możemy bezpośrednio brać udziału. W niniejszym artykule przedstawimy sposoby na sięgnięcie nawet po te granty, które nie są przeznaczone wprost dla placówek oświatowych, natomiast cele, na które można pozyskać środki, zdecydowanie są dla szkoły interesujące.