Pieniądze są dla Szkoły

Od czego zacząć? Od analizy zasobów

Stojąc u progu nowego roku szkolnego, wielu dyrektorów i nauczycieli zastanawia się nad możliwościami zrealizowania dodatkowych działań, finansowanych ze źródeł pozasubwencyjnych. Zapraszamy zatem do lektury wywiadu z dyr. Katarzyną Przybysz, mającej ogromne doświadczenie w tym zakresie.

Powiedzmy to od razu: zawodowej sylwetki Katarzyny Przybysz nie da się opisać w kilku słowach.

Po pierwsze, to nauczyciel biologii i chemii z kilkunastoletnim stażem, członek elitarnej grupy eduzmieniaczy SUPERBELFRZY.RP, nowo powołany dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu (woj. pomorskie).

Po drugie – społecznik z ogromnym doświadczeniem w pozyskiwaniu dodatkowego wsparcia dla szkół, stowarzyszeń i lokalnych społeczności; autorka i koordynatorka projektów edukacyjnych dofinansowanych z różnych źródeł, głównie krajowych.

Po trzecie – autorka bloga www. funduszenaedukacje.wordpress.com, na którym dzieli się swoją wiedzą o możliwościach pozyskiwania dodatkowych funduszy lub pomocy rzeczowej dla placówek oświatowych.

Po czwarte, piąte i kolejne: wulkan energii i pomysłów, dla wszystkich – źródło wiary w to, że się uda. Wykładowca przedmiotu „Krajowe źródła pozyskiwania funduszy” w programie studiów podyplomowych „Zarządzanie projektem w placówce oświatowej” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Prelegent konferencji, edukator i doradca w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych dla edukacji. Praktyk i pracoholik.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 2  Strona 3  Strona 4  Strona 5

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

wrzesień - październik | 5 (17) 2017
Zmieniaj swoją okolicę

Rozejrzyj się wokół siebie, obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro – za swoją miejscowość, osiedle, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeń, w której żyjesz. Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej, funkcjonalniej!

wrzesień - październik | 5 (17) 2017
Edukacja ekonomiczna z Narodowym Bankiem Polskim

Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. O grant na ten cel w maksymalnej wysokości 30 tys. zł można ubiegać się w dowolnym momencie roku szkolnego. Należy skorzystać z formularza udostępnionego na stronie www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp. Zachęcamy zatem przedszkola i szkoły oraz organizacje pozarządowe do zadbania o edukację w tym zakresie – od przedszkolaka do studenciaka.