Pieniądze są dla Szkoły

Z POWER-em przez projekt

Znamy już wyniki konkursu Akcji 1. „Mobilność kadry” w sektorze „Edukacja szkolna”. Jak co roku spora liczba wnioskodawców znajduje się na liście rezerwowej. Doświadczenia z minionych lat pokazują, że większość z nich ostatecznie otrzymuje grant na projekt. W jaki sposób?

W polskiej Narodowej Agencji Programu Erasmus+, czyli Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, został kilka lat temu powołany zespół zajmujący się projektami mobilności kadry finansowanymi z innego źródła niż wspomniany program. To dzięki pracy tego zespołu co roku kilkuset wnioskodawców w sektorze „Edukacja szkolna”, dla których nie wystarczyło środków z puli Programu Erasmus+, może zrealizować swoje projekty. W ich ramach nauczyciele wyjeżdżają na różnego rodzaju kursy (np. językowe, metodyczne, specjalistyczne), job shadowing (obserwację pracy) czy teaching assignment (wyjazd w celu nauczania) w partnerskiej placówce.

DŁUŻSZA DROGA

Środki przyznawane w POWER-ze na wyjazdy kadry, podobnie jak te z Erasmusa+, pochodzą z Komisji Europejskiej, jednak w Polsce dystrybuowane są przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a nie bezpośrednio przez Narodową Agencję. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest beneficjentem ogromnego grantu z POWER-a, a wspomniane placówki z listy rezerwowej – uczestnikami projektu (zob. ryc. 1.). To, że działania kadry ostatecznie są finansowane nie przez Erasmusa+, lecz przez POWER, przynosi kilka zmian formalnych. Jedną z nich jest zawężenie grona osób wyjeżdżających w ramach projektu. Uprawnieni do udziału w mobilnościach są: „nauczyciele, nauczyciele-dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele- bibliotekarze, nauczyciele świetlic, którzy pozostają w stosunku pracy z instytucją Beneficjenta, tj. ze szkołami zapewniającymi kształcenie ogólne, zawodowe lub techniczne na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich II stopnia. Oznacza to, że kadra niedydaktyczna (np. pracownicy administracyjni) nie będzie mogła wziąć udziału w projekcie”...

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Stypendia dla świeżo upieczonych studentów

Rynek dotacji dla edukacji jest zróżnicowany. Wśród wielu celów, które chcą wspierać donatorzy, są również potrzeby absolwentów szkół średnich, którzy właśnie dostali się na studia. Przedstawiamy kilka źródeł, które mogą wesprzeć naszych uczniów.

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Zmieniaj świat. Budimex 50 lat

W konkursie „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” nagrodą jest realizacja projektu o wartości od 400 do 500 tys. zł plus VAT. Organizacje i inicjatywy, które zajmą II oraz III miejsce, otrzymają nagrody w kwocie odpowiednio 45 tys. zł i 35 tys. zł na działalność statutową. Dodatkowo internauci wybiorą projekt, który otrzyma 20 tys. zł – również na działalność statutową.