Pieniądze są dla Szkoły

„Współpraca szkół” w Erasmusie+. Ogrom możliwości dzięki ogromnym środkom

W programie Erasmus+ jedną z trzech kluczowych akcji jest „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”. W jej ramach wspiera się m.in. partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Środki przewidziane na współpracę od dwóch/trzech do dziesięciu partnerów to 150 tys. euro rocznie. Co ważne, „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” zastąpiły dawne „Partnerskie projekty szkół”. Zastąpiły to jednak za mało powiedziane – Erasmus+ diametralnie zmienił możliwości międzynarodowej współpracy dla szkół.

W sektorze „Edukacja szkolna” grant na „Współpracę szkół” jest przyznawany partnerstwom ustanowionym przez:

 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja,
 • szkoły średnie na poziomie drugiego stopnia (nie tylko licea, ale również m.in. szkoły zawodowe, technika, pod warunkiem że projekt dotyczy edukacji ogólnej).

We „Współpracy szkół” (choć w praktyce chodzi tu również o przedszkola) wystarczą dwie partnerskie placówki z dwóch krajów uczestniczących w programie (większość pozostałych rodzajów partnerstw musi składać się z co najmniej trzech organizacji z trzech różnych krajów).

Co finansuje grant?

W ramach współpracy międzynarodowej działaniem najbardziej pożądanym przez nasze placówki jest wymiana uczniów, niekiedy również kadry. Na te potrzeby odpowiada właśnie Akcja 2. Finansuje ona:

 • krótkoterminowe wymiany grup uczniów (bez ograniczeń wiekowych), którym towarzyszy kadra szkolna, trwające od 5 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży);
 • mobilność łączoną uczniów (wraz z opiekunami), trwającą od 5 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży) – główna różnica między krótko-terminowymi wymianami uczniów polega na tym, że istotna część wytwarzania rezultatów odbywa się poprzez kontakt wirtualny z partnerami (przy krótkoterminowych wymianach grup uczniów nie jest postawiony wymóg przedłużenia spotkania realnego wirtualną współpracą, choć takie działania są zawsze dobrze widziane w ocenie projektu);
 • długoterminowe wyjazdy uczniów (mających co najmniej 14 lat i starszych, uczących się w pełnym wymiarze czasu w szkole uczestniczącej w partnerstwie) w celu uczenia się w partnerskiej placówce przez okres od 2 do 12 miesięcy;
 • krótkie programy szkoleniowe dla pracowników (nauczyciele, osoby prowadzące szkolenia, kadra placówek kształcenia i administracji pracująca w organizacjach uczestniczących), trwające od 5 dni do 2 miesięcy z wyłączeniem czasu podróży;
 • długoterminowe mobilności związane z nauczaniem lub szkoleniami trwające od 2 do 12 miesięcy.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (2) 2015
Konkursy grantowe Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) powstał w roku 2000 i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Ma status organizacji międzynarodowej, a jego sekretariat znajduje się w Bratysławie. Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, wzmocnienie kontaktów pomiędzy społeczeństwami państw Grupy Wyszehradzkiej, a także rozwój współpracy w różnych obszarach: kultury, nauki, edukacji, turystyki oraz wymiany młodzieży. Prowadzi programy grantowe, które prezentujemy poniżej.

marzec - kwiecień | 2 (2) 2015
Konkursy nie dla szkół? A jednak…

Każdy dyrektor placówki oświatowej stara się rozszerzać jej działania statutowe. Poszukując źródeł finansowania swoich pomysłów, trafiamy często na konkursy, w których jako szkoła nie możemy bezpośrednio brać udziału. W niniejszym artykule przedstawimy sposoby na sięgnięcie nawet po te granty, które nie są przeznaczone wprost dla placówek oświatowych, natomiast cele, na które można pozyskać środki, zdecydowanie są dla szkoły interesujące.