Pieniądze są dla Szkoły

Sport, szkolenia nauczycieli i TIK – czy są na to środki w funduszach strukturalnych?

Choć każdy z tych obszarów znacząco różni się od siebie, to możliwość pozyskania środków na ich realizację znajdziemy w tym samym źródle finansowania. Chodzi o Regionalne Programy Operacyjne (RPO), które – choć są odrębnymi programami dla poszczególnych województw – mają bardzo podobny układ i zasady. Spójrzmy dziś na RPO pod kątem możliwości sfinansowania edukacji sportowej uczniów, szkoleń nauczycieli oraz zakupu nowoczesnych technologii i rozwijania umiejętności z nich korzystania.

Gdzie w RPO? Środki dla placówek oświatowych w RPO znajdziemy bardzo łatwo. W każdym województwie znalazł się priorytet poświęcony edukacji. W nim najczęściej znajdują się tzw. działania adresowane odrębnie do:

  • przedszkoli,
  • placówek kształcenia ogólnego,
  • placówek kształcenia zawodowego,
  • placówek konkretnego typu realizujących projekty na terenach zintegrowanych instrumentów terytorialnych (ZIT) lub regionalnych instrumentów terytorialnych (RIT).

O działaniach RPO poświęconych edukacji pisaliśmy już niejednokrotnie (np. w numerze 5 (5) 2015 oraz 1 (7) 2015), stąd dziś nie będziemy zagłębiać się w szczegółowe rozważania dotyczące tego, jakie możliwości dają poszczególne działania. Ważne jest jednak, by przypomnieć, że w ramach każdego ogłaszanego konkursu możliwa jest realizacja kilku tzw. typów projektu. Jest to nic innego, jak rodzaje działań, które możemy podjąć ich obrębie. Urzędy marszałkowskie, ogłaszając konkursy, z góry określają więc, jakie rodzaje działań (czyli typy projektów) są dopuszczalne. To dla nas bardzo ważne, ponieważ nie mamy możliwości realizowania w projektach działań, które nie są zgodne z dopuszczalnymi typami projektów. Ważne jest również to, że niektóre z nich mają charakter obligatoryjny. Budując koncepcje projektów, zawsze musimy w nich uwzględnić obowiązkowe typy – bez nich nasze wnioski zostałyby odrzucone! Spójrzmy teraz na poszczególne typy projektów i zastanówmy się, czy znajdziemy w nich interesujące nas dziś obszary.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 10  Strona 11  Strona 12  Strona 13

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (10) 2016
Gdzie są pieniądze na SPORT w szkole?

Potrzeba ruchu i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży jest oczywista. Wprawdzie lekcje wychowania fizycznego na wszystkich poziomach edukacyjnych zachęcają uczniów do aktywności, jednak stopień zaangażowania w nie dzieci i młodzieży zależy w dużej mierze od atrakcyjności i różnorodności tych zajęć. A gdyby tak szkoła mogła pozyskać środki na szeroko rozumianą działalność sportową?