Pieniądze są dla Szkoły

Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół. Erasmus+ w praktycznej odsłonie

Wśród 32 szkół, które w 2014 roku otrzymały granty na współpracę partnerską z zagranicznymi partnerami, znalazło się Chrześcijańskie Gimnazjum im. Króla Dawida w Poznaniu ze swoim partnerem – The King’s School (Eastleigh, Wielka Brytania). Projekt zatytułowany „Jak najlepiej możemy prowadzić wielkie europejskie społeczeństwo? Wymiana doświadczeń brytyjskiej i polskiej szkoły w celu stworzenia, wykorzystania i upowszechniania nowatorskiego programu kształtowania u uczniów postaw liderów” początkowo został zaplanowany na 24 miesiące (po pierwszym roku zawnioskowano do Narodowej Agencji o jego wydłużenie do końca lutego 2017 roku). Jego głównym założeniem jest tzw. wymiana dobrych praktyk stosowanych przez każdą ze szkół: w przypadku polskiego gimnazjum jest to tutoring wychowawczy i Kompas Kariery, natomiast w przypadku szkoły brytyjskiej – program kapitański.

Na etapie tworzenia projektu zaplanowano dwie wizyty po 12 uczniów z dwoma opiekunami w Polsce i dwie wizyty po 14 uczniów z dwoma opiekunami w Anglii, a ponadto po cztery wizyty 5-osobowych grup nauczycieli w Anglii i w Polsce (w sumie po 20 nauczycieli z każdej ze szkół). Każda z tych wizyt musi trwać pięć dni roboczych. W praktyce w opisywanym projekcie uczestnicy przylatują do partnera w niedzielę, od poniedziałku do piątku spotykają się w szkole i w sobotę wyruszają w podróż powrotną. Oprócz tzw. wymian przewidziano również międzynarodowe spotkania projektowe z udziałem koordynatorów projektu z każdej ze szkół oraz lidera tutorów ze szkoły polskiej i lidera programu kapitańskiego ze szkoły brytyjskiej. Spotkania te trwają od 1 do 4 dni roboczych – w zależności od liczby tematów do omówienia. Grant sfinansował podróż (275 euro/osobę), wsparcie indywidualne (100 euro/ dobę w przypadku nauczyciela bądź opiekuna wyjeżdżającego z uczniami, 55 euro/dobę w przypadku ucznia), wsparcie organizacyjne (500 euro/miesiąc) oraz koszty nadzwyczajne – szkolenie z zakresu tutoringu dla nauczycieli, wykonanie Kompasów Kariery uczniom i nauczycielom uczestniczącym w projekcie, dwa szkolenia dla uczniów: z zakresu przedsiębiorczości oraz stylów przywództwa, postaw i cech przywódczych.

Okiem koordynatora

W początkowej fazie projektu skupiliśmy się na zdobyciu jak największej ilości informacji o dobrych praktykach. Powstały ich szczegółowe opisy i plany pilotażowego wdrożenia w każdej ze szkół. W naszym gimnazjum, w którym na co dzień funkcjonuje tutoring wychowawczy, uruchomiono program kapitański. Odpowiedzialność za ten obszar została powierzona koordynatorowi zespołu tutorskiego. Dzięki temu te dwie metody pracy z uczniami skutecznie się uzupełniają. Czas wymiany uczniów stał się dla nas okazją do zespołowej pracy nad postawami liderskimi i „posmakowania” tutoringu oraz programu kapitańskiego w praktyce. Był też okazją do bliższego poznania się i zbudowania relacji między uczestnikami projektu. Młodzież spędzała ze sobą czas w trakcie zajęć szkolnych oraz po południu – przede wszystkim podczas zorganizowanych spotkań, np. na lodowisku czy meczu. Językiem projektu był angielski, który polska młodzież „szlifowała” również poza zajęciami – było to możliwe dzięki zakwaterowaniu u tzw. rodzin goszczących, czyli w domach uczniów ze szkoły przyjmującej. Rodziny goszczące organizowały uczniom dojazd do szkoły i do innych miejsc spotkań, a także posiłki. Opiekunowie młodzieży korzystali z zakwaterowania i wyżywienia w hotelu.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (9) 2016
Pierwszy rok funkcjonowania perspektywy finansowej 2014-2020 – kilka podsumowujących refleksji Za nami pierwszy rok perspektywy finansowej 2014–2020. Pierwszy, bo – choć start miał mieć miejsce z początkiem roku 2014 – bardzo szybko stało się dla wszystkich jasne, że faktyczny początek perspektywy nastąpi dopiero w 2015 roku. I ci z nas, którzy liczyli na uruchomienie konkursów już na początku roku 2015, mocno się zawiedli… Jaki był ten pierwszy rok? Co nas zadziwiło, rozczarowało? Czy czymś jesteśmy zaskoczeni pozytywnie? Spróbujmy w kilku słowach podsumować te ostatnie miesiące. W naszych rozważaniach skupimy się oczywiście na środkach przeznaczonych dla placówek edukacyjnych.
maj - czerwiec | 3 (9) 2016
Nauka zarządzania finansami… za fundusze krajowe

Pieniądze... Podobno szczęścia nie dają, ale każdy o nie zabiega. A gdy już je mamy, czy potrafimy racjonalnie zarządzać finansami? Nie zawsze, dlatego warto pomyśleć o realizacji projektu, dzięki któremu i my, nauczyciele, i nasi uczniowie zdobędą niezbędne podstawy wiedzy ekonomicznej. A gdyby tak jeszcze pozyskać na ten cel pieniądze...