Pieniądze są dla Szkoły

Międzynarodowa inicjatywa młodzieży – klucz do projektów w Akcji 2. sektora „Młodzież” programu Erasmus+

Nauczyciele często poszukują dla swoich uczniów programów finansujących międzynarodową współpracę skupioną wokół inicjatyw, które zwiększają aktywność obywatelską i rozwijają przedsiębiorczość młodzieży. Jeśli tylko pomysł ten podziela grupa młodzieży z innego kraju UE lub tzw. kraju partnerskiego, to źródłem grantu może być program Erasmus+ ze swoją Akcją 2.: „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” w sektorze „Młodzież”.

Wyniki dotychczasowych konkursów we wspomnianej akcji wydają się zniechęcać do składania wniosków, ponieważ w zakończonych czterech rundach selekcyjnych na 318 aplikacji zatwierdzono tylko 36. Okazuje się jednak, że aplikujące instytucje wnioskowały głównie o środki na „Partnerstwa strategiczne” wymagające wypracowania tzw. produktu intelektualnego. Taki projekt w sektorze „Młodzież” to dla szkół spore wyzwanie. Tymczasem potencjalni beneficjenci prawie całkowicie pominęli „Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe”, w których wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej wręcz nie jest wskazane.

Wyobraźmy sobie, że uczniowie naszej szkoły ponadpodstawowej marzą o tym, by w ramach zajęć dodatkowych móc zgłębić z grupą rówieśników z innego kraju wybrany wspólnie temat. Podczas wirtualnego spotkania na Skype’ie uczniowie z obu placówek dochodzą do wniosku, że chcą podjąć inicjatywę skierowaną do szerszej grupy odbiorców w ich otoczeniu. Inicjatywa ta musi oczywiście mieć myśl przewodnią – cel sformułowany przez młodzież. Musi też mieć konkretną formę – może to być wystawa, rozgrywki sportowe, pokaz np. filmów, cykl warsztatów, wykład itd.

Temat i forma

Przyjmijmy, że w naszym projekcie celem będzie kształtowanie właściwych postaw lokalnej społeczności wobec odmienności narodowej, kulturowej, wyznaniowej, rasowej itp. Młodzież chciałaby dotrzeć do odbiorców z przekazem, że odmienność nie oznacza zagrożenia i niesie poszerzenie – wiedzy, doświadczenia, kompetencji itp. Jako osoby skupione w Kołach Miłośników Fotografii przy swoich szkołach uczniowie planują, że forma ich przekazu przybierze postać fotografii zaprezentowanych na wystawie i w wirtualnej galerii (na stworzonej specjalnie do tego celu stronie WWW).

Zgodnie z założeniami programu Erasmus+ w trakcie siedmiomiesięcznego projektu grupa z naszej szkoły i grupa partnerska będą realizować działania o tej samej tematyce, pozostając ze sobą w ciągłym kontakcie i wymieniając się na bieżąco doświadczeniami. Ze względu na to, że część działań może być również realizowana wspólnie w krajach partnerów, w ramach projektu dojdzie także do wymiany grup. Do udziału w mobilności kwalifikuje się każdy uczeń uczestniczący w projekcie. Grupa wyjeżdżająca do partnerskiej placówki nie może liczyć mniej niż 4 uczniów. Towarzyszy im opiekun, który powinien odgrywać rolę facylitatora.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 16  Strona 17  Strona 18

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad - grudzień | 6 (6) 2015
Projekty współpracy ponadnarodowej finansowane z funduszy strukturalnych UE

Wprawdzie projekty umożliwiające współpracę z partnerami zagranicznymi kojarzą się nam najczęściej z programem Erasmus+, to jednak można je realizować także w ramach funduszy strukturalnych UE, a konkretnie w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Ubiegać się o dofinansowanie mogą m.in. szkoły i placówki oświatowe.

listopad - grudzień | 6 (6) 2015
Fundusze na międzynarodową współpracę młodzieży

Do nowego roku kalendarzowego pozostały tylko dwa miesiące. To dobry czas, aby przyjrzeć się działalności naszej placówki z innej perspektywy i zaplanować nowe wydatki z nowego budżetu, który często nie pokrywa wszystkich obszarów naszej działalności.