Pieniądze są dla Szkoły

Konkursy grantowe Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) powstał w roku 2000 i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Ma status organizacji międzynarodowej, a jego sekretariat znajduje się w Bratysławie. Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, wzmocnienie kontaktów pomiędzy społeczeństwami państw Grupy Wyszehradzkiej, a także rozwój współpracy w różnych obszarach: kultury, nauki, edukacji, turystyki oraz wymiany młodzieży. Prowadzi programy grantowe, które prezentujemy poniżej.

Dlaczego warto zainteresować się konkursami MFW?

 • MFW jest stabilnym źródłem finansowania, które oferuje granty w ramach cyklicznych konkursów, co pozwala na zaplanowanie składania wniosków (od kilku lat nie było żadnej przerwy w programach grantowych MFW).
 • Mogą do niego aplikować różnorodne instytucje, bez względu na to, czy mają charakter publiczny, czy niepubliczny.
 • Z MFW można ubiegać się o środki na różnorodne działania w ramach kilku głównych obszarów – katalog działań możliwych do finansowania nie jest zawężony, liczy się dobry pomysł i przekonujące uzasadnienie.
 • MFW udostępnia kilka typów grantów, dzięki czemu dana instytucja może dobrać typ grantu odpowiedni do jej potrzeb i możliwości.
 • MFW oferuje kilka terminów w ciągu roku, jeśli zatem nie uda się złożyć wniosku w danym terminie, istnieje możliwość złożenia go w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Typy grantów

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oferuje następujące typy grantów:

 1. Małe granty (Small Grants) – granty na małe inicjatywy, tzw. eventowe, najczęściej dotyczą konkretnych krótkoterminowych przedsięwzięć (np. konferencji, warsztatów), które mają niskie budżety (maksymalna wysokość dotacji wynosi 6.000 EUR).
 2. Granty standardowe (Standard Grants) – granty na większe inicjatywy, wnioskowana dotacja przekracza 6.000 EUR.

Zarówno małe, jak i standardowe granty umożliwiają realizację projektów w ramach następujących sześciu obszarów:

 • współpraca kulturalna (festiwale filmowe i teatralne, wystawy i publikacje),
 • badania oraz wymiana naukowa (warsztaty akademickie, konferencje),
 • edukacja (seminaria, warsztaty edukacyjne),
 • wymiana młodzieży (obozy letnie, wymiany szkolne),
 • współpraca transgraniczna (lokalne i regionalne projekty odpowiadające na specyficzne potrzeby transgraniczne),
 • promocja turystyki (portale turystyczne i broszury, promocja stron internetowych).
 1. Granty strategiczne (Strategic Grants) – granty na projekty odwołujące się do priorytetów rocznych wyznaczanych przez władze Grupy Wyszehradzkiej. Priorytety te dotyczą kwestii wspólnych i najbardziej istotnych dla Grupy Wyszehradzkiej. W roku 2015 są to:
 • Grupa Wyszehradzka a Ukraina,
 • Powiązanie transportu i innych systemów infrastrukturalnych Grupy Wyszehradzkiej,
 • Powiązanie i uwolnienie rynku energii w Grupie Wyszehradzkiej w praktyce.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (2) 2015
„Współpraca szkół” w Erasmusie+. Ogrom możliwości dzięki ogromnym środkom

W programie Erasmus+ jedną z trzech kluczowych akcji jest „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”. W jej ramach wspiera się m.in. partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży. Środki przewidziane na współpracę od dwóch/trzech do dziesięciu partnerów to 150 tys. euro rocznie. Co ważne, „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” zastąpiły dawne „Partnerskie projekty szkół”. Zastąpiły to jednak za mało powiedziane – Erasmus+ diametralnie zmienił możliwości międzynarodowej współpracy dla szkół.

marzec - kwiecień | 2 (2) 2015
Konkursy nie dla szkół? A jednak…

Każdy dyrektor placówki oświatowej stara się rozszerzać jej działania statutowe. Poszukując źródeł finansowania swoich pomysłów, trafiamy często na konkursy, w których jako szkoła nie możemy bezpośrednio brać udziału. W niniejszym artykule przedstawimy sposoby na sięgnięcie nawet po te granty, które nie są przeznaczone wprost dla placówek oświatowych, natomiast cele, na które można pozyskać środki, zdecydowanie są dla szkoły interesujące.