Pieniądze są dla Szkoły

Jak szkoły ponadgimnazjalne mogą pozyskiwać środki z Horyzontu 2020?

Noc Naukowców to część akcji odbywającej się od 2005 roku w ostatni piątek września w około 300 miastach w całej Europie. Jej celem jest pokazanie młodzieży, że nauka może być pasjonująca i ciekawa. Postawienie ludzi nauki w nietypowych sytuacjach, a publiczności w roli naukowców ma bowiem wiele walorów edukacyjnych.

Noc Naukowców – nauka bliżej ludzi

Ideą wydarzenia jest umożliwienie naukowcom z uczelni wyższych odejścia od swoich codziennych obowiązków i otwarcia drzwi laboratoriów i pracowni, aby bawić się wspólnie z publicznością. To noc pełna atrakcji: pokazów, eksperymentów, warsztatów, wizyt w laboratoriach i instytutach badawczych, prawdziwych eksperymentów, konkursów, quizów i zagadek. Noc Naukowców stała się ważnym elementem promowania wizerunku ludzi nauki ‒ dlatego poznaniacy z niecierpliwością czekają na kolejne edycje tej imprezy. Miejsca w salach wykładowych i laboratoriach zapełniają się po brzegi, a bilety zostają rozdysponowane niemal natychmiast po otwarciu rezerwacji.

Jak powiedział Albert Einstein: „Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy”, stąd szansa dla mieszkańców Wielkopolski, by rozwijać zarówno wyobraźnię, jak i wiedzę, co naturalnie łączy się z promocją zawodu naukowca. Wskazanie młodym ludziom, iż po studiach mogą kontynuować pracę na uczelni, może stać się pomysłem na rozpoczęcie kariery zawodowej przez szczególnie uzdolnionych uczniów. Rosnąca z roku na rok liczba uczestników tej akcji pokazuje, że zabawa w naukowca jest ciekawa. Akcje takie pozwalają na bezpośrednie sprawdzenie, jak wygląda praca na uczelni, stwarzają możliwość rozmowy ze studentami i kadrą naukową. Organizacja wydarzenia, które promuje naukę w sposób przystępny, ciekawy i otwarty, jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich. Środki na noce naukowców pochodziły z 7. Programu Ramowego, który w latach 2007-2013 finansował europejskie badania naukowe i rozwój technologiczny, a także akcje wspierające promocję nauki. Noce Naukowców będą kontynuowane w ramach programu Horyzont 2020: http://ec.europa.eu/research/researchersnight/ events_en.htm

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 15  Strona 16  Strona 17

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (4) 2015
IdA, czyli Integracja przez Wymianę w ramach PO WER

Jednym z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach PO WER jest IdA ‒ działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Konkurs nie jest łatwy, choćby z uwagi na konieczność zawiązania partnerstwa (w tym z partnerami ponadnarodowymi) czy specyfikę grupy docelowej. Ale im trudniej, tym większa satysfakcja, zwłaszcza jeśli osiągnie się założone rezultaty.

lipiec - sierpień | 4 (4) 2015
Fundacja ORANGE – łączy, uczy, inspiruje

Fundacja Orange od 10 lat oferuje bardzo prosty i przyjazny mechanizm dotacyjny, z którego skorzystało już wiele placówek oświatowych, domów kultury i bibliotek. Misją Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o nowych technologiach i prowadzenie projektów, w których znajdują one zastosowanie. Fundacja promuje także nowoczesną edukację dzieci i młodzieży, zachęcając ich w nowatorski i atrakcyjny sposób do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze.