Pieniądze są dla Szkoły

Jak przygotować wniosek do Programu Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego?

Omawiamy wniosek do Programu Edukacji Ekonomicznej, realizowanego przez Narodowy Bank Polski. To źródło, z którego możemy pozyskać najczęściej do 30 000 zł, a nabór ma charakter ciągły – uwarunkowany jest terminem realizacji projektu, a nie określonym przez NBP stałym terminem aplikowania. Co ważne, zakres działań możliwych do sfinansowania w programie z pewnością mieści się w obszarze zainteresowań wielu placówek edukacyjnych.

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ ŚRODKI?

Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które obejmują różne działania o charakterze lokalnym i regionalnym, takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje czy publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

październik - listopad | 4 (22) 2018
Dzieciaki do Rakiet!

Do 31 października trwa nabór do akcji „Dzieciaki do Rakiet”, w której szkoły wygrywają rakiety, piłki i siatki do tenisa, a nauczyciele wychowania fizycznego – profesjonalne szkolenie organizowane wraz z Polskim Związkiem Tenisowym. Nagrody z tej edycji trafią do 70 szkół. 60 zwycięzców zostanie wyłonionych dzięki głosom internautów, 10 zaś wybiorą organizatorzy konkursu, czyli przedstawiciele Banku BGŻ BNP Paribas SA.

październik - listopad | 4 (22) 2018
Czy są wśród nas Ekoodkrywcy?

Celem kończącego nabór 12 listopada konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka. Zwycięski projekt otrzyma 20 000 zł brutto z przeznaczeniem 17 000 zł brutto na wyprawę badawczą lub budowę ,,Zielonej Klasy” oraz 3000 zł brutto na dofinansowanie projektu badawczego.