Pieniądze są dla Szkoły

Jak krok po kroku zdobyć środki z fundacji korporacyjnych? Od pomysłu na projekt do złożenia wniosku

W pierwszej odsłonie artykułu omówiliśmy cztery pierwsze kroki na drodze po dotację z funduszy korporacyjnych. Przed nami kolejne etapy – od piątego do szesnastego.

KROK 5

Sformułuj wstępny pomysł na projekt

Skoro wiemy już, jakie działania i projekty najchętniej wspiera dana fundacja, należy określić, czego ma dotyczyć projekt. Nie musi to być bardzo rozbudowana koncepcja. Chodzi o to, by znaleźli Państwo odpowiedzi na kilka pytań:

  • Dlaczego chcecie zrealizować dane działanie? Jaki problem chcecie rozwiązać?
  • Jaka jest grupa docelowa?
  • Co chcecie zrobić?
  • Jakie przyniesie to efekty?
  • Kiedy planujecie przeprowadzić te działania?

Oczywiście na tym etapie trzeba już wyciągnąć wnioski z wcześniejszych kroków i przełożyć je na pomysł tak, aby wpisywał się on w oczekiwania fundacji.

KROK 6

Zbadaj potrzeby grupy docelowej

Pomysł, który wydaje nam się dobry, bazuje na naszych doświadczeniach oraz informacjach o oczekiwaniach fundacji zainteresowanych wsparciem projektów, ale może wcale nie być odpowiedzią na potrzeby grupy docelowej... Zanim ostatecznie sformułujemy koncepcję projektu, powinniśmy zbadać faktyczne potrzeby danej grupy. Musimy pamiętać, że dane, które uzyskamy z takiego badania, będziemy mogli wykorzystać także jako argument do obrony naszej koncepcji projektu przed grantodawcą – jeśli będziemy mieli twarde dane potwierdzające, że jakieś działanie jest najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu konkretnej grupy, to łatwiej będzie nam bronić naszego projektu. W jaki sposób możemy badać potrzeby grupy docelowej? Możemy np. przeprowadzić wywiad grupowy lub indywidualny (z przeprowadzonego wywiadu należy na pewno spisać protokół, w którym oddane będą zdiagnozowane problemy i trudności). Możemy także zaprosić potencjalnych uczestników projektu do wypełnienia ankiet (np. za pomocą prostych w obsłudze arkuszy Google, których plusem są raporty zbierające dane z wszystkich ankiet). Możemy ich prosić także o wypełnienie standardowych, drukowanych ankiet – wtedy warto, abyśmy je zachowali na wypadek, gdyby grantodawca chciał je zobaczyć. Forma badania potrzeb jest dowolna. Chodzi przede wszystkim o to, byśmy w jakiejś formie upewnili się, że te potrzeby grupy, które uznaliśmy za najważniejsze, faktycznie takimi są oraz że nasz pomysł na to, jak je zaspokoić, jest dobrym pomysłem właśnie w oczach najbardziej zainteresowanych.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (16) 2017
Jak zdobyć środki z fundacji korporacyjnych? Pierwsze cztery kroki

Na pierwszych stronach poprzedniego numeru naszego czasopisma przedstawiliśmy Państwu trzy fundacje korporacyjne: Enea, Pekao SA im. dra Mariana Kantona i Tauron. Poznali tam Państwo ich przedmiot działalności oraz możliwości pozyskania wsparcia. Dowiedzieli się Państwo, że ich wspólną cechą jest to, iż udzielają dotacji w trybie ciągłym, a nie w formie ograniczonych terminami konkursów. Dziś chciałabym przejść wspólnie z Państwem drogę, która przybliży nas do uzyskania grantu z tych właśnie fundacji.

lipiec - sierpień | 4 (16) 2017
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

O FUNDACJI: Celem działania Fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Dzieje się to m.in. poprzez udzielanie pomocy liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz – jak pisze sama Fundacja – „tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne”. Wsparcie, którego udziela Fundacja, to z jednej strony animowanie współpracy zainteresowanych osób z ekspertami oraz z przedstawicielami władz samorządowych i administracji publicznej, organizowanie szkoleń, konferencji i forów, a z drugiej – wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych inicjatyw.