Pieniądze są dla Szkoły

Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego to szansa na arcyciekawe projekty, takie jak choćby „Inwazja Talentów”, opisany w poprzednim numerze naszego magazynu. Chcemy zainspirować Państwa do wypracowania koncepcji i złożenia wniosku o dotację, aby w naszych przedszkolach i szkołach doszło do inwazji i eksplozji pozytywnych działań.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (MFW) to międzynarodowa organizacja wspierająca współpracę państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Do głównych zadań Funduszu należy: budowa tożsamości narodów wyszehradzkich, rozwój kontaktów pomiędzy społeczeństwami państw Grupy, a także rozwój współpracy w różnych obszarach: kultury, nauki, edukacji, turystyki oraz wymiany młodzieży. Jedną z głównych form wsparcia wykorzystywanych przez MFW są programy grantowe, które dziś przybliżymy.

GRANTY MFW – DLACZEGO WARTO?

Do korzystania z tego źródła przekonywałam Państwa już kilka lat temu. Wedle mojej opinii katalog korzyści w przypadku MFW nie zmienił się. A zatem co takiego mnie w nim przekonuje? Po pierwsze, jest to stabilne źródło finansowania: konkursy grantowe są regularnie powtarzane, a więc możemy śmiało planować składanie wniosku i przygotowywać się do tego bez obaw, że nasza praca pójdzie na marne (takie sytuacje spotykają nas przecież w mniej stabilnych źródłach finansowania – nieraz konkurs, w ramach którego planowałam złożyć wniosek, bywał jednak odwołany). Po drugie, o granty mogą ubiegać się różnorodne instytucje, bez względu na to, czy mają one charakter publiczny, czy niepubliczny. Po trzecie, istnieje także dość duża dowolność, jeśli chodzi o problematykę projektów. MFW określił kilka obszarów, których powinny dotyczyć projekty, ale są one na tyle szeroko sformułowane, że daje to duże pole do współpracy z partnerami zagranicznymi. I po czwarte, MFW daje możliwość aplikowania kilka razy w ciągu roku – zatem jeśli nie uda się złożyć wniosku w danym terminie, będzie można ponownie złożyć wniosek w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

MIĘDZYNARODOWO – INTERKULTUROWO

To, co jest warunkiem koniecznym w projektach finansowanych przez MFW, to konieczność realizacji projektów we współpracy z partnerami z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Nie ma zatem możliwości, byśmy ubiegali się o środki na projekt, który chcielibyśmy wdrożyć samodzielnie albo we współpracy z organizacją zlokalizowaną w Polsce. Cała dokumentacja grantowa publikowana jest w języku angielskim. W tym języku także jesteśmy zobowiązani złożyć wniosek i prowadzić korespondencję z MFW (w tym rozliczać nasz pozyskany grant).

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 8  Strona 9

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (15) 2017
Dotacje Fundacji ENEA

FUNDATOR: Fundacja ENEA

Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea m.in. poprzez wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną, przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, jak i polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów. Kluczowe obszary działania Fundacji ENEA to rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru edukacji, sportu i promocja zdrowego trybu życia.

maj - czerwiec | 3 (15) 2017
Dotacje Fundacji Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona

FUNDATOR:

Fundacja Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona

O FUNDATORZE:

Cele Fundacji określne w Statucie obejmują wspieranie działań m.in. w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, realizację przedsięwzięć dydaktycznych szkół wszystkich typów, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury i sportu.