Pieniądze są dla Szkoły

Erasmus+. Nowe rozdanie – nowy budżet

Szkoły planujące złożenie wniosku o grant na wymianę uczniów w ramach „Współpracy szkół” w programie Erasmus+ mają prawo czuć się zniechęcone. Wyniki dotychczasowych naborów pokazują, że w Polsce tylko 15% aplikujących otrzymało dotację. Średnia europejska jest niewiele wyższa – wynosi 17%. Na szczęście zaszły zmiany, ponieważ Komisji Europejskiej zależy na tym, aby jak największa liczba placówek realizowała projekty. Zatem – wnioskujmy, a przy okazji lektury materiałów zamieszczonych na CD dowiedzmy się, jakich błędów uniknąć i tym samym zwiększyć swoje szanse na otrzymanie grantu.

W ciągu dwóch lat swojego trwania program Erasmus+ oferował szkołom i przedszkolom grant na wymianę uczniów i/lub nauczycieli, jednak w zamian wymagał realizacji projektu opartego nie tylko na wymianie dobrych praktyk, lecz także przynoszącego innowacje na dużą skalę. Dla większości placówek zainteresowanych partnerską współpracą z zagranicznymi szkołami było to spore utrudnienie. Stało się to jednym z powodów tego, że w ciągu dwóch lat w Polsce tylko 100 wnioskodawców otrzymało dofinansowanie dla swoich projektów. W roku 2014 było ich 32 na 211 wnioskujących (15%), w roku 2015 – 68 na 444 wnioskujących (również 15%) (wykres 1 i 2). „Drugim czynnikiem” bez wątpienia był budżet. Widać to dobrze na przykładzie roku 2015, kiedy polskim wnioskom przyznano dofinansowanie na sumę 10,266 mln euro, tworząc jednocześnie listę projektów zatwierdzonych na liście rezerwowej. Warto jednak wspomnieć, że w Akcji 2. w całym programie Erasmus+ (czyli we wszystkich sektorach łącznie) najwięcej środków otrzymuje właśnie nasz sektor, czyli „Edukacja szkolna” (36%; drugim w kolejności sektorem jest nasz „bliski krewny”: „Kształcenie i szkolenia zawodowe” – 28%).

Teoretycznie dane ze sprawozdania Komisji Europejskiej za 2014 rok (za 2015 rok jeszcze nie opublikowano) dają nam powody do zadowolenia, a nawet dumy. W 2014 roku złożono 2998 wniosków o grant na „Współpracę szkół”, w tym 1259 z polskimi placówkami jako organizacjami uczestniczącymi. Do realizacji zatwierdzono 522 wnioski, wśród których aż do 215 zostały zaangażowane polskie szkoły. W 32 wnioskach były one koordynatorami projektów, a w 183 – organizacjami partnerskimi. Oznacza to udział polskich placówek w 41% projektach współpracy szkół rozpoczętych w 2014 roku (wyk. 3). Musimy więc jasno powiedzieć: statystyki pokazują, że w kwestii grantów na wymiany jesteśmy aktywni i doceniani, a także chętnie zapraszani do współpracy.

W praktyce rzeczywiście część danych prezentowanych w postaci odsetek być może wygląda całkiem dobrze. Liczby jednak nie zadowalają – 215 projektów, czy nawet dwa razy tyle, angażujących polskie placówki w naborze odbywającym się raz do roku to zdecydowanie za mało.

Wyniki nie zadowalały nawet Komisji Europejskiej, która skonkludowała: „Relatywnie niski wskaźnik powodzenia (~18%) jest wyzwaniem, które może mieć wpływ na motywację ewentualnych wnioskodawców w przyszłości, czego efekty mogą być widoczne w dłuższej perspektywie” (Erasmus+ Programme Annual Report 2014, s. 32, tłum. własne autorki). Zresztą nie trzeba mieć wglądu w szczegółową dokumentację naborów, aby dojść do powyższego wniosku. Komisja Europejska powinna zareagować na to, co – jako tendencję – pokazały nabory z lat 2014 i 2015. W krajach programu w 2014 roku w sektorze „Edukacja szkolna” aż 39% projektów partnerstw strategicznych otrzymało specjalną pulę środków na wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej (tab. 1).

To znacząco zwiększa wysokość pojedynczej dotacji, a tym samym wpływa na zmniejszenie liczby wniosków zatwierdzonych do realizacji (w Polsce w 2014 roku było to średnio 184,5 tys. euro na jeden wniosek, w 2015 – 150,9 tys. euro; wyk. 4).

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 14  Strona 15  Strona 16

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (8) 2016
Środki unijne na projekty infrastrukturalne w 2016 roku W latach 2016-2020 możemy korzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, tj. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). O tym, na co przewidziane są środki z EFS dla placówek oświatowych, pisaliśmy już w artykule „Co Unia Europejska sfinansuje w ramach konkursów na kształcenie ogólne” w numerze 1(7) 2016. Pora przyjrzeć się z bliska środkom na projekty infrastrukturalne, tj. tym, które pochodzą z EFRR. Fundusze te będą możliwe do pozyskania za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
marzec - kwiecień | 2 (8) 2016
Fundusze na edukację ekologiczną – część II

Rok 2016 rozpoczęliśmy tematem grantów na realizację projektów w ramach edukacji ekologicznej. Ponieważ wachlarz możliwości pozyskania grantu lub dotacji jest szeroki, pozostajemy w tym temacie, prezentując Państwu kolejne, tym razem trochę nietypowe źródła:

  • Fundusz Naturalnej Energii, GAZ-SYSTEM S.A. i Fundacja Nasza Ziemia,
  • Eko-starter, Fundacja Greenpeace Polska,
  • Obywatelskie Inicjatywy Ekologiczne,
  • Fundusz dla Przyrody, grupa ENERGA,
  • Niebieskie Granty, Volkswagen Poznań.