Pieniądze są dla Szkoły

Erasmus+ dla młodzieży z pasją. Granty na wymiany w obszarze edukacji pozaformalnej dostępne również dla szkół

W funkcjonującym obecnie programie Erasmus+ swoje miejsce znalazła nie tylko edukacja sformalizowana, lecz również nieformalna. Dawna „Młodzież w działaniu” to dziś sektor „Młodzież” podzielony na Akcję 1., 2. i 3. Choć aktualna nazwa sektora pobudza wyobraźnię mniej niż poprzednia, to działania w nowej perspektywie są równie ciekawe, a co najważniejsze – niewymagające współfinansowania i kierowane również do szkół.

Kluczowe dla sektora „Młodzież” założenie dotyczy wspieranej formy edukacji. Chodzi tu mianowicie o edukację pozaformalną (w dużym uproszczeniu – realizowaną po lekcjach). Drugim ważnym kryterium jest wiek uczestników projektu. Do młodzieży (czyli naszych podopiecznych) w programie Erasmus+ zaliczają się tylko osoby w wieku od 13 do 30 lat. W przypadku osób pracujących z młodzieżą wiek nie gra roli.

Jeśli zatem reprezentujemy szkołę lub zespół placówek, w których uczniowie mający co najmniej 13 lat rozwijają swoje pasje (pozalekcyjne lub lekcyjne, ale ponadprogramowe), będziemy uprawnieni do złożenia wniosku o sfinansowanie np. wymiany młodzieżowej.

Aktywne uczestnictwo młodzieży jest fundamentalnym kryterium formalnym wymian w omawianym sektorze. Młodzi ludzie muszą być zaangażowani już na etapie wypracowywania koncepcji. Zadaniem osób pracujących z młodzieżą (czyli naszym – nauczycieli, pedagogów, pracowników świetlic itd.) może być przedstawienie możliwości, jakie daje Erasmus+, czuwanie nad spełnianiem kryteriów formalnych, napisanie wniosku o dofinansowanie czy pomoc w realizacji projektu. Pomysł i pragnienie jego realizacji muszą jednak płynąć od młodych. Młodzież jest tu zatem nie tylko odbiorcą, ale przede wszystkim współautorem i organizatorem projektu.

Co naszym uczniom oferuje „Młodzież”?

Pierwszym i zarazem najpopularniejszym typem projektów jest „Wymiana młodzieżowa” mieszcząca się w Akcji 1. Wnioski o grant w sektorze „Młodzież” można składać trzy razy w roku. Najbliższy termin to 1 października (godzina 12.00). Projekt wymiany umożliwia spotkanie co najmniej dwóch grup osób młodych zbliżonych wiekowo z dwóch różnych krajów, z których co najmniej jeden to kraj biorący udział w programie. Spotkanie ma służyć przede wszystkim pozaformalnemu uczeniu się, a także wzajemnemu poznawaniu, nawiązywaniu partnerskiej współpracy międzynarodowej i jej zacieśnianiu, dyskusjom, zdobywaniu doświadczeń, wypracowywaniu nowych metod, rozwiązań itd.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 19  Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

wrzesień - październik | 5 (5) 2015
Jakie projekty dla edukacji sfinansują Regionalne Programy Operacyjne?

W latach 2015-2020 Polska będzie nadal ogromnym biorcą funduszy strukturalnych. Fundusze te będą możliwe do pozyskania za pomocą tzw. programów operacyjnych, z których część będzie miała zasięg krajowy, a część regionalny. W grupie tych ostatnich programów znajduje się 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – każdy tworzony i zarządzany przez urzędy marszałkowskie poszczególnych województw.

wrzesień - październik | 5 (5) 2015
Na dobry początek...

Przed nami kolejny rok szkolny. Pierwsze jego tygodnie to czas wytężonej pracy, planowania, analizowania potrzeb i możliwości naszej placówki. Jest to również czas ożywienia instytucji grantodawczych, które po wakacyjnej przerwie właśnie jesienią ogłaszają ostatnie w tym roku kalendarzowym konkursy.