Pieniądze są dla Szkoły

Co Unia Europejska sfinansuje w ramach konkursów na kształcenie ogólne (na przykładzie konkursu w Mazowieckiem)

Konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) adresowane do edukacji na lata 2015-2020 są do siebie dość podobne. Zatem przyjrzenie się konkursowi z jednego województwa pozwoli nam zobaczyć, jak będą wyglądały konkursy w innych regionach.

Na początek kilka słów przypomnienia. Wśród konkursów EFS wspierających działalność edukacyjną i oświatową planowane są w tej perspektywie konkursy dla 3 poziomów edukacyjnych:

  • edukacji przedszkolnej,
  • kształcenia ogólnego,
  • kształcenia zawodowego.

Znajdziemy na to środki w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). Są one najczęściej wpisane do osi priorytetowych RPO dotyczących edukacji.

Podstawowe informacje o mazowieckim konkursie

Konkurs ogłoszono w ramach działania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) RPO Województwa Mazowieckiego. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, która ogłosiła konkurs (w innych województwach najczęściej konkursy będą ogłaszane przez urzędy marszałkowskie), ma do rozdania w ramach konkursu 36 516 166,50 złotych.

O środki mogą się ubiegać wszystkie podmioty, poza osobami fizycznymi (chyba, że są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową). Grupą docelową projektów mogą być:

  • uczniowie i wychowankowie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe (w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi),
  • nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek oświatowych.

Podobne zasady dotyczące podmiotów uprawnionych do aplikowania i grup docelowych będą obowiązywać w pozostałych województwach. W części województw można się niestety spodziewać na etapie ogłaszania konkursów dodatkowych warunków, które mocno zawężą dostępność konkursu – np. w województwie pomorskim warunkiem koniecznym było aplikowanie tylko przez takie organy prowadzące placówek oświatowych, które wnioskiem obejmą 60% swoich placówek.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 13  Strona 14  Strona 15  Strona 16

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (7) 2016
Erasmus+. Przegląd zasad obowiązujących od 2016 roku

Komisja Europejska opublikowała obszerny dokument pt. „Erasmus+. Przewodnik po programie. Wersja 1 (2016)”. Zanim przystąpimy do tworzenia projektu i opisania go we wniosku, zapoznajmy się z wytycznymi obowiązującymi w roku 2016. Poniżej przedstawiono zestawienie informacji dla czterech typów projektów: „Mobilność edukacyjna kadry” oraz „Wymiany młodzieżowe”, a także „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” i „Transnarodowe Inicjatywy Młodzieżowe”.

styczeń - luty | 1 (7) 2016
Fundusze na edukację ekologiczną. Konkursy Fundacji Nasza Ziemia

Podstawy programowe od przedszkola począwszy zawierają elementy edukacji ekologicznej. Uczymy dzieci szacunku do środowiska, nagradzamy postawy ekologiczne, inicjujemy akcje, których naczelnym hasłem jest ochrona przyrody. W dwóch kolejnych numerach czasopisma zaprezentujemy Państwu wybrane źródła finansowania projektów o tematyce związanej z szeroko rozumianą edukacją ekologiczną. W bieżącym wydaniu będą to dwa konkursy organizowane we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia: „Eko Odkrywcy” oraz „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.