Pieniądze są dla Szkoły

Co po przyznaniu grantu w Programie Erasmus+?

Złożyliśmy już wniosek o grant z Akcji 1. w sektorze „Edukacja szkolna”. W oczekiwaniu na wyniki sprawdźmy, jakie działania będziemy musieli podjąć po otrzymaniu grantu.

Wyniki konkursu powinny zostać opublikowane nie później niż 3 lipca 2015 roku. Warto jednak na bieżąco śledzić „Aktualności” na stronie www.erasmusplus.org.pl lub zaprenumerować newsletter programu. Konkurs w Akcji 1. z 2014 roku pokazał bowiem, że wyniki mogą zostać opublikowane przed upływem wyznaczonego terminu (dla pełnego obrazu dodajmy, że wyniki konkursu w Akcji 2. podano z opóźnieniem). Pomiędzy publikacją na portalu Erasmusa+ listy rankingowej projektów – wraz z informacją o przyznaniu dotacji, umieszczeniu wniosku na liście rezerwowej bądź odrzuceniu projektu – a otrzymaniem przez nas drogą mailową zawiadomienia o wynikach prawdopodobnie minie kilkanaście dni. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i regularnie sprawdzać skrzynkę odbiorczą. Mail zostanie wysłany na podane we wniosku adresy mailowe przedstawiciela prawnego oraz osoby kontaktowej.

Zwróćmy uwagę na to, aby nie ponosić żadnych wydatków na poczet projektu co najmniej do czasu zapoznania się z umową finansową. Zostanie w niej wskazana data, od której rozpocznie się tzw. okres kwalifikowalności wydatków.

Kolejne kroki zostaną opisane w mailu z Narodowej Agencji (NA). Doprowadzą one do zawarcia umowy między beneficjentem a FRSE. Narodowa Agencja przekaże środki na konto wskazane w umowie po dopełnieniu formalności.

Przez cały okres realizacji projektu musimy pamiętać, że obowiązują nas nie tylko zapisy zawarte w umowie i załącznikach do niej, ale również opis projektu zawarty we wniosku. Przypomnijmy: opisywaliśmy w nim Europejski Plan Rozwoju Szkoły, Uczestników, Przygotowania, Główne działania, a także Kontynuację, czyli działania planowane po zakończeniu mobilności. To nasza „mapa drogowa”.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (3) 2015
Gotowi do startu? Ruszyły fundusze UE dla edukacji na lata 2014-2020

Głównym źródłem, które umożliwi podmiotom realizującym projekty na terenie Województwa Opolskiego pozyskać dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020. Od momentu zaakceptowania RPO przez Komisję Europejską, tj. od 18 grudnia 2014 roku, nastąpiło w Województwie Opolskim znaczące przyspieszenie procesu tworzenia dokumentów niezbędnych do uruchomienia środków unijnych w nowej perspektywie finansowej UE. Wszystko to sprawiło, iż Województwo Opolskie stało się prekursorem wśród wszystkich regionów – obecnie posiada ono najwięcej dokumentów umożliwiających uruchomienie środków z RPO. Oto powód, dla którego prezentujemy Państwu informacje dotyczące właśnie tego województwa.

maj - czerwiec | 3 (3) 2015
Jedno źródło – wiele możliwości

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności to organizacja, której zaangażowanie społeczne i mnogość realizowanych programów są prawdopodobnie największe w skali naszego kraju. Przez 15 lat swojej działalności PAFW przeznaczyła na realizację celów programowych już ponad 155 milionów dolarów.