Pieniądze są dla Szkoły

Zajęcia dla przedszkolaków z unijnej puli

koordynator: Katarzyna Szczawińska-Kamelska

projekt: Solidny start przedszkolaka to ciekawsza przyszłość żaka

Gdyby w jednym zdaniu zawrzeć istotę Państwa projektu, to jak by ono brzmiało?

Dzięki realizacji projektu dzieci przez cały rok szkolny korzystały z mnóstwa dodatkowych zajęć usprawniających.

Brzmi niezwykle zachęcająco. Proszę nam opowiedzieć jak najwięcej o tym projekcie.

Dzieci miały okazję zapoznać się z niezmiernie ciekawymi obszarami, takimi jak robotyka, technika, plastyka, fotografia czy świat nauki (doświadczenia, zagadki, tajemnice). Realizacja zajęć była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu specjalistów z ww. dziedzin, ale i kadry Akademii oraz Niepublicznej Poradni „Wyspa Skarbów”.

Zajęcia w ramach projektu realizowane były tak w siedzibie Akademii, jak i poza nią. Przykładem może być chociażby wizyta w Muzeum Mazowieckim w ramach realizacji zajęć z techniki, wizyta w płockim ZOO na syczących zajęciach logopedycznych (zwierzaki gościły również w Akademii) czy udział w doświadczalnych zajęciach naukowych w Zakątku Odkrywców w Stróżewku.

Wspaniałą przygodą dla dzieciaków były także codzienne zajęcia z języka angielskiego z wykorzystaniem szeregu pomocy dydaktycznych, zakupionych dzięki projektowi ze środków EFS. Ważnym elementem tych zajęć była drama, odgrywanie scenek, a co za tym idzie, zabawa w teatr, a z tematów – równość szans kobiet i mężczyzn, nauka wzajemnego szacunku, tolerancji. Efekty tej pracy mogliśmy wspólnie podziwiać podczas „Teatrzyku o Smoku Wawelskim” odegranym w języku angielskim przez nasze dzieci.

Bardzo ważnymi zajęciami prowadzonymi w ramach projektu były zajęcia z matematyki dziecięcej i zrealizowany w ramach nich karnawałowy bal cyferkowy. Wprowadzaniem małych uczestników w świat matematyki zajmował się specjalista ds. matematyki dziecięcej. Dodatkowo dzięki projektowi, kadra pedagogiczna Akademii została przeszkolona w zakresie prowadzenia takich zajęć z matematyki dziecięcej, co pozwoliło na kontynuowanie profilu matematycznego przedszkola po zakończeniu projektu. Projekt miał wpływ również na wydłużenie godzin pracy przedszkola, a dzieci mogły korzystać w ramach Akademii po godzinach z dodatkowych zajęć rozwijająco- usprawniających. Dzięki temu przedszkola stanęły otworem także dla tych maluchów, które nie miały jeszcze odwagi na stałe zapisać się do takiej placówki.

Ogromną wartością dodaną projektu był fakt, iż specjaliści z Poradni byli również do dyspozycji rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku 3-5 lat. Rodzice mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji oraz warsztatów z pedagogiem, logopedą, psychologiem i rehabilitantem. Wsparcie to organizowane było w godzinach popołudniowych oraz innych dogodnych dla rodziców godzinach, często ustalanych indywidualnie.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (15) 2017
Dotacje Fundacji ENEA

FUNDATOR: Fundacja ENEA

Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea m.in. poprzez wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną, przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, jak i polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów. Kluczowe obszary działania Fundacji ENEA to rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru edukacji, sportu i promocja zdrowego trybu życia.