Pieniądze są dla Szkoły

Wymiana młodzieży od kuchni

Czy może nam Pani opowiedzieć o projekcie „Posmakuj kuchni świata”?

Ten projekt wymyśliła i stworzyła sama młodzież. Taki jest zresztą wymóg formalny dotyczący „Wymian młodzieży” w sektorze „Młodzież” w Programie Erasmus+. Część naszych uczniów uwielbia gotować. Rozwija te pasje na zajęciach pozalekcyjnych, czyli w rozumieniu Erasmusa Plusa – w ramach edukacji pozaformalnej. Młodzież – koniecznie w wieku 13+ (górna granica to 30 lat) – podzieliła się z nami swoimi marzeniami o wspólnym, maltańsko- polskim gotowaniu. Naszym zadaniem było wesprzeć młodzież, ale nie wyręczać jej. To też wymóg sektora „Młodzież”. Każdą grupę wspiera facylitator – jeden lub więcej. W naszym wypadku każda grupa złożona z 16 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną miała dwóch facylitatorów. Ze względu na to, że osiem osób w każdej grupie miało dodatkowo sprzężoną niepełnosprawność fizyczną, mieliśmy po czterech asystentów osób z niepełnosprawnością.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

wrzesień - październik | 5 (17) 2017
Od czego zacząć? Od analizy zasobów

Stojąc u progu nowego roku szkolnego, wielu dyrektorów i nauczycieli zastanawia się nad możliwościami zrealizowania dodatkowych działań, finansowanych ze źródeł pozasubwencyjnych. Zapraszamy zatem do lektury wywiadu z dyr. Katarzyną Przybysz, mającej ogromne doświadczenie w tym zakresie.

wrzesień - październik | 5 (17) 2017
Zmieniaj swoją okolicę

Rozejrzyj się wokół siebie, obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro – za swoją miejscowość, osiedle, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeń, w której żyjesz. Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej, funkcjonalniej!