Pieniądze są dla Szkoły

Rozwój zawodowy z wykorzystaniem Platformy eTwinning

W poprzednim numerze w dziale „Nie tylko pieniądze są dla szkoły” zachęcaliśmy do skorzystania z kursów oferowanych przez Platformę eTwinning. Dziś przedstawiamy doświadczoną eTwinnerkę i jej pasję do tej platformy.

Jak zaczęła się Pani przygoda z eTwinningiem i kiedy to było?

Bardzo zwyczajnie i jak większość przygód – przypadkowo. Miałam w Warszawie do odebrania pakiety startowe dla uczniów i sympatyków szkoły na Bieg Powstania Warszawskiego. Postanowiłam połączyć ten wyjazd z jakimś szkoleniem. W internecie znalazłam informację na temat wakacyjnych kursów stacjonarnych dla początkujących eTwinnerów. Zainteresowałam się tematem i skorzystałam z oferty Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

PLATFORMA ETWINNING MA RÓŻNORODNE ZASTOSOWANIA 

Z jednej strony to narzędzie służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, z drugiej to społeczność szkolna gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracujące ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning oferuje szereg form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zarejestrowanych na platformie, m.in.:

  • konferencje promocyjne, warsztaty i szkolenia regionalne, ogólne oraz dedykowane nauczycielom różnych specjalności,
  • kursy internetowe dla nauczycieli: „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?”, „Jak zrealizować dobry projekt eTwinning?” oraz liczne kursy tygodniowe prowadzone na platformie Moodle,
  • szkolenia międzynarodowe: warsztaty doskonalenia zawodowego oraz seminaria kontaktowe,
  • szkolenia krajowe: e-wakacje, e-ferie, e-czwartki, seminaria krajowe. Kursy te prowadzone są na przez internet. Skierowane są do wszystkich zarejestrowanych w programie eTwinning nauczycieli zainteresowanych współpracą z innymi zsieciowanymi szkołami w ramach eTwinningu. Kursy poświęcone są merytorycznym i technicznym aspektom programu oraz różnorodnym zewnętrznym narzędziom przydatnym w realizacji projektów eTwinningu.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (16) 2017
Cokolwiek się robi, nie sposób nie komunikować

Przedstawiamy projekt, w którym wnioskodawcą było stowarzyszenie, a beneficjentami – jego podopieczni, ich rodzice, a także pracownicy tej organizacji. W praktyce jednak stowarzyszenie to jest organem prowadzącym Zespół Placówek Oświatowych, a beneficjenci – uczniami tego Zespołu. Równie łatwo możemy sobie wyobrazić scenariusz, w którym stowarzyszenie – jako wnioskodawca w opisywanym konkursie – nie jest organem prowadzącym, lecz działa przy szkole i realizuje projekt na jej terenie i na rzecz osób, które są jednocześnie podopiecznymi tej organizacji i uczniami bądź pracownikami tej placówki.

lipiec - sierpień | 4 (16) 2017
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

O FUNDACJI: Celem działania Fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Dzieje się to m.in. poprzez udzielanie pomocy liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz – jak pisze sama Fundacja – „tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne”. Wsparcie, którego udziela Fundacja, to z jednej strony animowanie współpracy zainteresowanych osób z ekspertami oraz z przedstawicielami władz samorządowych i administracji publicznej, organizowanie szkoleń, konferencji i forów, a z drugiej – wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych inicjatyw.