Pieniądze są dla Szkoły

Projekt: Głucha wioska na Podlasiu

W niniejszym wydaniu rozpoczynamy cykl tekstów „Focus na projekt”, w którym będziemy przybliżać naszym Czytelnikom projekty, które już otrzymały dofinansowanie z różnych programów grantowych. Pokazujemy komu, na co i ile pieniędzy udało się zdobyć oraz jakie działania można zrealizować w ramach projektu.

Swoimi wrażeniami z realizacji projektu "Głucha wioska na Podlasiu" dzieli się koordynatorka Pani Alicja Zienkiewicz- Zielińska

Czy był to pierwszy projekt grantowy, który pani koordynowała? Jeśli nie, to w jakich innych projektach pani uczestniczyła?

Gdy w 2002 r. rozpoczęłam pracę w Zespole Placówek Oświatowych w Platerowie, dyrektor Maria Daszko od razu zaangażowała mnie do pierwszego zadania: „English Our Chance”. Po nim przyszły kolejne, w których uczestniczyłam lub którymi zarządzałam.

W mojej szkole są trzy osoby piszące projekty i koordynujące zaproponowane przez siebie działania. Nauczycielka biologii Dorota Kolasa wymyśla projekty nastawione na rozwój zainteresowań i zdolności przyrodniczych dzieci i młodzieży, a dyrektor szkoły Maria Daszko i ja wyszukujemy konkursy na projekty realizujące koncepcję uczenia się przez całe życie oraz te, które rozwijają kompetencje kluczowe naszych uczniów. Piszę projekty, które doskonalą:

  • porozumiewanie się w języku ojczystym: „Lublin w stylu retro” 2013 r., Fundacja Banku Zachodniego WBK – Bank Dziecięcych Uśmiechów;
  • porozumiewanie się w językach obcych: „Face To Face With Nature” 2005 r., Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – English Teaching; „Wymiana ról” 2007–2009, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Comenius Partnerskie Projekty Szkół – Program „Uczenie się przez całe życie”;ww
  • świadomość i ekspresję kulturalną: „Zaczarowaną dorożką” 2014 r., Fundacja Banku Zachodniego WBK – Bank Ambitnej Młodzieży; „Świat jest teatrem” 2015 r., Fundacja Banku Zachodniego WBK – Bank Dziecięcych Uśmiechów;
  • kompetencje społeczne i obywatelskie: „Bliscy czy dalecy?” 2006 r., Polska Fundacja im. Roberta Schumana i Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI – Program „RAZEM polsko-ukraińska współpraca na przyszłość”; „Wspólnie uczymy się demokracji” 2007 r., Fundacja Edukacja dla Demokracji – Program RITA; „Na Wysoki Zamek” 2011 r., Fundacja Banku Zachodniego WBK – Bank Ambitnej Młodzieży; „Otwarci na siebie” 2013 r., Narodowe Centrum Kultury – Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży; „Czym chata bogata” 2014 r., Narodowe Centrum Kultury – Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży;„Dzikie pola nadbużańskie” 2016 r., Narodowe Centrum Kultury – Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE