Pieniądze są dla Szkoły

„Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii”

Projekt ten był odpowiedzią na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie i miał służyć między innymi podnoszeniu jakości pracy tej szkoły oraz poprawie zdawalności i wyników egzaminów maturalnych z języków obcych i egzaminu zawodowego w części praktycznej w technikum. Jak przebiegł i jakie korzyści przyniósł POWER VET realizowany na zasadach Erasmus+?

Nasz projekt umożliwił uczniom:

  • technikum budowlanego – poznanie nowoczesnych technologii wykonawstwa robót wykończeniowych w budownictwie, logistyki prac od przygotowania do realizacji inwestycji, pogłębienie orientacji w organizacji placu budowy i zaplecza technicznego oraz wyposażenia poszczególnych stanowisk roboczych, poznanie niemieckiego systemu organizacji pracy, nowości materiałowych, technik budowlanych, nabycie umiejętności w zakresie prac remontowo-modernizacyjnych budynków, doboru tynków zewnętrznych i wewnętrznych, odnawiania elewacji za pomocą tynków strukturalnych i farb elewacyjnych, montażu izolacji, termorenowacji, poznanie systemów ogrzewania budynków bazujących na energii odnawialnej;
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 48  Strona 49  Strona 50  Strona 51  Strona 52  Strona 53

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

październik - listopad | 4 (22) 2018
Dzieciaki do Rakiet!

Do 31 października trwa nabór do akcji „Dzieciaki do Rakiet”, w której szkoły wygrywają rakiety, piłki i siatki do tenisa, a nauczyciele wychowania fizycznego – profesjonalne szkolenie organizowane wraz z Polskim Związkiem Tenisowym. Nagrody z tej edycji trafią do 70 szkół. 60 zwycięzców zostanie wyłonionych dzięki głosom internautów, 10 zaś wybiorą organizatorzy konkursu, czyli przedstawiciele Banku BGŻ BNP Paribas SA.

październik - listopad | 4 (22) 2018
Czy są wśród nas Ekoodkrywcy?

Celem kończącego nabór 12 listopada konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka. Zwycięski projekt otrzyma 20 000 zł brutto z przeznaczeniem 17 000 zł brutto na wyprawę badawczą lub budowę ,,Zielonej Klasy” oraz 3000 zł brutto na dofinansowanie projektu badawczego.