Pieniądze są dla Szkoły

Podróże kształcą! W drodze do kariery zawodowej uczniów

koordynator: Anna Piwońska

projekt: Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie

Czy to pierwszy projekt grantowy, który Pani koordynuje?

Jest to mój debiut, „Rimini perspektywą na pewny sukces w pracy młodych techników żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie” to pierwszy projekt, który mam okazję i przyjemność koordynować.

Jak długo i w jaki sposób przygotowywała się Pani do funkcji koordynatora? Czy tę funkcję przydzieliła Pani dyrekcja szkoły, czy też była to Pani inicjatywa?

Funkcja koordynatora została powierzona mi przez dyrektora szkoły – Piotra Pasika. Do funkcji koordynatora przygotował mnie już wstępnie sam etap tworzenia wniosku w ramach akcji KA1 – Mobilność edukacyjna „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”. Dodatkowo udział w seminariach i szkoleniach na temat zasad zarządzania projektami mobilności, zorganizowanych przez Narodową Agencję, czyli Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, przybliżył mi takie kwestie jak: współpraca z partnerem, rekrutacja uczestników, przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe, realizacja staży i monitorowanie przebiegu staży, raporty uczestników, certyfikacja mobilności, ewaluacja działań, rozpowszechnianie i wykorzystanie rezultatów, jakie są obowiązki beneficjenta wobec uczestnika oraz uczestnika wobec beneficjenta, zasady sporządzania umowy (w tym „Porozumienia o programie zajęć”). Wzięłam również udział w seminarium zorganizowanym przez ETN (grupa europejskich firm partnerskich, działających na polu mobilności międzynarodowej oraz edukacji), na którym także otrzymałam szereg przydatnych informacji na temat przygotowania i składania projektów do Programu Erasmus+.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (15) 2017
Dotacje Fundacji ENEA

FUNDATOR: Fundacja ENEA

Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea m.in. poprzez wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną, przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, jak i polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów. Kluczowe obszary działania Fundacji ENEA to rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru edukacji, sportu i promocja zdrowego trybu życia.