Pieniądze są dla Szkoły

Podmoklańskie Centrum Edukacji Obywatelskiej

koordynator: Elżbieta Ryczek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych. Jest autorką i inicjatorką wielu inicjatyw społecznych dla społeczności lokalnej. Swoją szkołę uczyniła sercem wsi. Przy szkole utworzyła Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych, a w szkole Izbę Pamięci. Od wielu lat koordynuje projekty społeczne, edukacyjne, wymiany uczniów. Od roku 2004 zrealizowała ponad 60 projektów. Ma bogate doświadczenie w organizacji konferencji. Jest autorką wielu artykułów i publikacji. W roku 2015 uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Super Dyrektor Szkoły.

WNIOSKODAWCA
Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu „Przyjaźni Podmoklom”

CZAS TRWANIA PROJEKTU
1.05.2015–30.11.2015

DATA WNIOSKU I DECYZJI
wniosek złożono: 18.01.2015 decyzję wydano: kwiecień 2016

WYMAGANA DOKUMENTACJA
wypełniony formularz wniosku o przyznanie dofinansowania

GRANTODAWCA
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU
36 800 zł

WNIOSKOWANA I PRZYZNANA KWOTA
32 800 zł

WKŁAD WŁASNY
4000 zł

NAZWA PROGRAMU GRANTOWEGO
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

PARTNERZY
gmina Babimost i Rada Sołecka

ZASIĘG TERYTORIALNY PROJEKTU
gmina Babimost

UCZESTNICY PROJEKTU
40 dzieci, 10 osób dorosłych – liderzy (społeczność lokalna

CELE PROJEKTU
Głównym celem projektu był wzrost kompetencji społeczno-obywatelskich u 40 dzieci i młodzieży oraz 10 osób dorosłych z wiosek Podmokle Małe, Podmokle Wielkie i Laski poprzez aktywne działania w ramach Podmoklańskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej w okresie 7 miesięcy trwania projektu (maj–listopad 2015 r.).

UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW

  • informacje w prasie
  • informacje przekazane podczas zebrań z rodzicami
  • plakaty
  • informacje na portalach społecznościowych
  • informacje na stronie internetowej szkoły i gminy
  • informacje umieszczone na materiałach promocyjnych
  • wykonanie gazetek i ekspozycji
  • tablice informacyjne w szkole
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (13) 2017
Klasa z golfem

koordynator: Arkadiusz Malinowski

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Gościcinie. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Uczniowie jego szkoły to dzieci z terenów wiejskich. Wraz z nauczycielami, pracownikami szkoły stara się, aby szkoła była nowoczesna. Nowoczesność to nie tylko najnowszej generacji urządzenia czy też pomoce dydaktyczne – (to już mają), ale przede wszystkim szkoła otwarta, wychodząca z uczniami na zewnątrz. Panu Arkadiuszowi zależy, aby jego uczniowie, gdy „pójdą w świat”, nie mieli żadnych kompleksów.

styczeń - luty | 1 (13) 2017
Edukacja cyfrowa z Fundacją Orange

Dzieci mądrze, bezpiecznie i twórczo korzystające z technologii, to cel pracy Fundacji Orange, która obejmuje programami edukacji cyfrowej uczniów klas I-III oraz IV-VI.