Pieniądze są dla Szkoły

„Najważniejsze to się nie poddawać”

„National Games and Sports Bring us Together” to projekt, który zakończył się sukcesem. Jego autorzy dzielą się z nami nie tylko szczegółami inicjatywy sfinansowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), ale zdradzają również działania zza kulis projektu i odpowiadają na nurtujące pytania.

Czy jest wymagany wkład własny?

Szkoła nie musiała nic dokładać. Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ przekazuje przedstawicielowi prawnemu, czyli Miastu Poznań, 80% przyznanej sumy (pierwsza rata). Na czas trwania projektu 20% przyznanej kwoty wykłada organ prowadzący, ale odzyskuje te środki od Narodowej Agencji po zakończeniu projektu i pozytywnej weryfikacji jego realizacji.

Jaki jest zasięg terytorialny projektu?

Polska szkoła jest koordynatorem prac i złożyła wniosek w imieniu swoim oraz Bułgarii, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Turcji.

Jakie dokumenty trzeba było złożyć na etapie wnioskowania?

  • Prawidłowo wypełniony formularz online na rok 2017 do akcji KA219 Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół,
  • dokument Excel wg szablonu z harmonogramem działań projektowych i rezultatów,
  • podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania szkoły oświadczenie, które po zeskanowaniu załącza się do wniosku,
  • aktualne skany dokumentów w systemie URF (Portal Użytkownika).
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Stypendia dla świeżo upieczonych studentów

Rynek dotacji dla edukacji jest zróżnicowany. Wśród wielu celów, które chcą wspierać donatorzy, są również potrzeby absolwentów szkół średnich, którzy właśnie dostali się na studia. Przedstawiamy kilka źródeł, które mogą wesprzeć naszych uczniów.

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Zmieniaj świat. Budimex 50 lat

W konkursie „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” nagrodą jest realizacja projektu o wartości od 400 do 500 tys. zł plus VAT. Organizacje i inicjatywy, które zajmą II oraz III miejsce, otrzymają nagrody w kwocie odpowiednio 45 tys. zł i 35 tys. zł na działalność statutową. Dodatkowo internauci wybiorą projekt, który otrzyma 20 tys. zł – również na działalność statutową.