Pieniądze są dla Szkoły

Klasa z golfem

koordynator: Arkadiusz Malinowski

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego w Gościcinie. W swojej pracy kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Uczniowie jego szkoły to dzieci z terenów wiejskich. Wraz z nauczycielami, pracownikami szkoły stara się, aby szkoła była nowoczesna. Nowoczesność to nie tylko najnowszej generacji urządzenia czy też pomoce dydaktyczne – (to już mają), ale przede wszystkim szkoła otwarta, wychodząca z uczniami na zewnątrz. Panu Arkadiuszowi zależy, aby jego uczniowie, gdy „pójdą w świat”, nie mieli żadnych kompleksów.

WNIOSKODAWCA
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego w Gościcinie

GRANTODAWCA
Sierra Golf

NAZWA PROGRAMU GRANTOWEGO
Upowszechnianie gry w golfa „Klasa z Golfem”

OPIS DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
W okresie jesiennym, wiosennym i letnim uczestnicy projektu trenują oraz poznają od podstaw tajniki gry w golfa. W okresie zimowym uczniowie trenują na symulatorach oraz uczestniczą w zajęciach teoretycznych

CZAS TRWANIA PROJEKTU
Rok szkolny 2016/2017

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU
70 000 zł

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 36  Strona 37

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (13) 2017
Podmoklańskie Centrum Edukacji Obywatelskiej

koordynator: Elżbieta Ryczek

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych. Jest autorką i inicjatorką wielu inicjatyw społecznych dla społeczności lokalnej. Swoją szkołę uczyniła sercem wsi. Przy szkole utworzyła Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych, a w szkole Izbę Pamięci. Od wielu lat koordynuje projekty społeczne, edukacyjne, wymiany uczniów. Od roku 2004 zrealizowała ponad 60 projektów. Ma bogate doświadczenie w organizacji konferencji. Jest autorką wielu artykułów i publikacji. W roku 2015 uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Super Dyrektor Szkoły.

styczeń - luty | 1 (13) 2017
Edukacja cyfrowa z Fundacją Orange

Dzieci mądrze, bezpiecznie i twórczo korzystające z technologii, to cel pracy Fundacji Orange, która obejmuje programami edukacji cyfrowej uczniów klas I-III oraz IV-VI.