Pieniądze są dla Szkoły

Inwazja Talentów (Invasion of the Talents)

koordynator: Sylwia Pędziwiatr

Wieloletni pracownik samorządowy, obecnie zajmuje się współpracą zagraniczną oraz projektami międzynarodowymi w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Bełchatowa. Wspieranie młodych utalentowanych artystów to jej zawodowy cel oraz pasja. Inspirują ją podróże, które dają jej też motywację do dalszej ciężkiej pracy. Pomysły do swoich projektów czerpie często z twórczości własnych dzieci. Obecnie pracuje nad kolejnym autorskim międzynarodowym przedsięwzięciem. Tym razem dotyczy on młodzieży uzdolnionej muzycznie.

UCZESTNICY PROJEKTU
Uczniowie w wieku od 10 do 15 lat wykazujący ponadprzeciętne zdolności artystyczne w dziedzinie sztuk plastycznych (w każdej formie płaszczyznowej oraz przestrzennej oraz we wszystkich dostępnych technikach). Łącznie 40 uczestników po 10 z każdego miasta (Bełchatowa – Polska, Pardubic – Czechy, Csongrádu – Węgry, Považskiej Bystricy – Słowacja).

ZASIĘG TERYTORIALNY PROJEKTU
Projekt międzynarodowy, którego realizacja obejmuje terytorium czterech państw: Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier.

CELE PROJEKTU
Propagowanie wśród najmłodszych mieszkańców miast Grupy Wyszehradzkiej różnych form motywowania do dalszego artystycznego rozwoju, podkreślając tym samym ich tożsamość i przynależność do wyszehradzkiej rodziny. Rozpowszechnianie zdolności utalentowanych artystów poprzez promowanie współpracy pomiędzy wyszehradzkimi partnerami. Edukacja i poszerzanie horyzontów artystycznych uczestników projektu.

DATA WNIOSKU / DATA DECYZJI
14 września 2015 r. – złożenie wniosku online oraz przesłanie dokumentacji w wersji papierowej (ostateczny termin - 15 września). 15 grudnia 2015 r. – decyzja o przyznaniu grantu (umowa na realizację grantu standardowego nr 21520331 została podpisana 22 lutego 2016 r.) PARTNERZY miasta partnerskie Bełchatowa : Pardubice – Czechy, Csongrád – Węgry oraz Považska Bystrica – Słowacja

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 40  Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (14) 2017
Erasmus+ w przedszkolu? Tak!

Podniesienie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli języków obcych i nauczycieli przedszkola jako droga rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolu o profilu językowym

marzec - kwiecień | 2 (14) 2017
Wymiany uczniów i nauczycieli

Jak najlepiej możemy prowadzić wielkie europejskie społeczeństwo? Wymiana doświadczeń brytyjskiej i polskiej szkoły w celu stworzenia, wykorzystania i upowszechnienia nowatorskiego programu kształtowania u uczniów postaw liderów.