Pieniądze są dla Szkoły

Erasmus+ w przedszkolu? Tak!

Podniesienie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli języków obcych i nauczycieli przedszkola jako droga rozwoju umiejętności komunikacyjnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolu o profilu językowym

Czy był to pierwszy projekt grantowy, który pani koordynowała?
W latach 2007-2013, gdy szkołom dedykowany był program Comenius, byłam koordynatorem projektów mobilnościowych. Jako pracownik administracyjny wspierałam wyjazdy kadry. Od 1 stycznia 2014 r. Comenius został zastąpiony przez Sektor „Edukacja szkolna” w Programie Erasmus+. Cele obu programów były zbliżone, dlatego czułam się dobrze przygotowana do koordynowania projektów finansowanych z Erasmusa+.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 32  Strona 33

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (14) 2017
Inwazja Talentów (Invasion of the Talents)

koordynator: Sylwia Pędziwiatr

Wieloletni pracownik samorządowy, obecnie zajmuje się współpracą zagraniczną oraz projektami międzynarodowymi w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Bełchatowa. Wspieranie młodych utalentowanych artystów to jej zawodowy cel oraz pasja. Inspirują ją podróże, które dają jej też motywację do dalszej ciężkiej pracy. Pomysły do swoich projektów czerpie często z twórczości własnych dzieci. Obecnie pracuje nad kolejnym autorskim międzynarodowym przedsięwzięciem. Tym razem dotyczy on młodzieży uzdolnionej muzycznie.

marzec - kwiecień | 2 (14) 2017
Wymiany uczniów i nauczycieli

Jak najlepiej możemy prowadzić wielkie europejskie społeczeństwo? Wymiana doświadczeń brytyjskiej i polskiej szkoły w celu stworzenia, wykorzystania i upowszechnienia nowatorskiego programu kształtowania u uczniów postaw liderów.