Pieniądze są dla Szkoły

Papiery dla kariery

Realizując dowolny projekt w Programie Erasmus+, w którym pracownicy lub uczniowie uczestniczą w mobilnościach, powinniśmy opracować dla wszystkich dokument Europass-Mobilność. Dlaczego to ważne?

Europass ustanowiony został przez Parlament Europejski i Radę w 2004 r. Jest to zestaw dokumentów umożliwiających obywatelom Unii Europejskiej lepsze prezentowanie kwalifikacji zawodowych i kompetencji w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie. Europass funkcjonuje również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w krajach kandydujących do UE. W skład Europass wchodzą:

 • Europass-Mobilność, 
 • Europass-CV,
 • Europass-Paszport Językowy,
 • Europass-Suplement do Dyplomu, a także dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego:
 • Europass-Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe,
 • Europass-Suplement do Świadectwa Czeladniczego,
 • Europass-Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego.

Każdy z dokumentów Europass może funkcjonować oddzielnie.

DLACZEGO WARTO JE MIEĆ?

Europass może być wykorzystany:

 • do przygotowania kompletnego portfolio dokumentów związanych z karierą zawodową – to ważne również dla nauczycieli realizujących kolejne stopnie awansu zawodowego,
 • w celu udokumentowania kwalifikacji zdobytych w różnej formie (kształcenie formalne, szkolenia, staże i praktyki zagraniczne),
 • do samooceny i prezentacji kompetencji językowych,
 • przy poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą,
 • przy wyjeździe na staż lub praktykę,
 • w przypadku kontynuacji nauki za granicą,
 • przy przekwalifikowaniu się.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 44 Strona 45 Strona 46 Strona 47 Strona 48 Strona 49 Strona 50

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Poszukiwany, poszukiwana

Kurs dla kadry, szkoła partnerska na obserwację pracy lub wymianę uczniów, instytucja, w której możemy odbyć teaching assignment? Gdzie ich szukać? Jak weryfikować? Jakie informacje sprawdzać?

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Stypendia dla świeżo upieczonych studentów

Rynek dotacji dla edukacji jest zróżnicowany. Wśród wielu celów, które chcą wspierać donatorzy, są również potrzeby absolwentów szkół średnich, którzy właśnie dostali się na studia. Przedstawiamy kilka źródeł, które mogą wesprzeć naszych uczniów.