Pieniądze są dla Szkoły

Jakie postępy w raporcie postępu? O raportowaniu w projektach wymian

Projekty realizowane w Akcji 2., czyli partnerstwa strategiczne, muszą być opisane w tzw. raporcie postępu, czyli raporcie przejściowym. Jest on udostępniany każdemu beneficjentowi w systemie Mobility Tool+. Szkoła jest informowana o jego udostępnieniu mailowo na około 60 dni przed ostateczną datą złożenia raportu, warto jednak już teraz zapoznać się z pytaniami, na które przyjdzie odpowiadać w tym dokumencie obowiązkowym dla każdego koordynatora projektu wymian.

Większość danych oraz treści wgrywa się do raportu automatycznie z zakładek budżetowych z systemu MT+ (pod warunkiem, że zostały one uzupełnione). Pozostałe punkty zawierające pytania trzeba wypełnić od postaw (cały pkt 4, część pkt 5 i cały pkt 9). Ostatnia część raportu (nr 10) dotyczy budżetu i automatycznie przegrywa się w całości z zakładek budżetowych, które powinny być na bieżąco wypełniane.

Z tego powodu przed przystąpieniem do wypełniania raportu należy najpierw uzupełnić wszystkie zakładki budżetowe, wpisując informacje dotyczące wydatków związanych z kategoriami występującymi w projekcie. Dopiero później możemy zacząć wypełniać raport i jego opisową część dotyczącą zagadnień merytorycznych. Wszystkie treści zarówno w zakładkach MT+, jak i w raporcie musimy wypełnić w języku polskim.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 29  Strona 30  Strona 31

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (19) 2018
Face to face z kontrolerami Erasmusa+

Narodowa Agencja może złożyć wizytę monitorującą w placówce, która realizuje projekt wymian. Z czym to się wiąże i czy obawiać się tej wizyty? W niniejszym artykule zamieszczamy odpowiedź na te i inne pytania oraz podpowiadamy, jak wypełnić Kwestionariusz dla beneficjenta przed wizytą monitorującą przebieg realizacji projektu Partnerstwa strategiczne. Edukacja szkolna.

styczeń - luty | 1 (19) 2018
Skąd pieniądze na sport? O konkursach, grantach i nie tylko

Szkoły, szkolne kluby sportowe, a nawet indywidualni trenerzy – wszyscy mogą sięgać po dodatkowe środki na sport. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. W artykule przedstawiamy 9 programów, z których można finansować budowę boisk, zakupy sprzętu sportowego oraz organizację zawodów i turniejów sportowych.