Pieniądze są dla Szkoły

Face to face z kontrolerami Erasmusa+

Narodowa Agencja może złożyć wizytę monitorującą w placówce, która realizuje projekt wymian. Z czym to się wiąże i czy obawiać się tej wizyty? W niniejszym artykule zamieszczamy odpowiedź na te i inne pytania oraz podpowiadamy, jak wypełnić Kwestionariusz dla beneficjenta przed wizytą monitorującą przebieg realizacji projektu Partnerstwa strategiczne. Edukacja szkolna.

Już na początku powiedzmy sobie, że wizyty monitorujące nie przypominają typowych kontroli. Wynika to z celów tych „odwiedzin”. Służą one przede wszystkim omówieniu przebiegu realizacji projektu pod względem organizacyjnym i jakościowym, a także przedyskutowaniu ewentualnych napotkanych trudności. Wizyta ma – nie tylko z definicji, bo również w praktyce – charakter doradczy oraz służy znajdowaniu przykładów dobrej praktyki. Wraz z zawiadomieniem o planowanej wizycie otrzymujemy załącznik w pliku Word, który musimy opracować i odesłać na kilka dni przed spotkaniem. Bywa, że kwestionariusz ten po wypełnieniu jest obszerniejszy niż nasze późniejsze raporty końcowe z projektu. Wynika to przede wszystkim z tego, że w ankiecie dotyczącej monitoringu jest dużo więcej pytań niż w sprawozdaniach końcowych.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 25  Strona 26  Strona 27  Strona 28

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (19) 2018
Jakie postępy w raporcie postępu? O raportowaniu w projektach wymian

Projekty realizowane w Akcji 2., czyli partnerstwa strategiczne, muszą być opisane w tzw. raporcie postępu, czyli raporcie przejściowym. Jest on udostępniany każdemu beneficjentowi w systemie Mobility Tool+. Szkoła jest informowana o jego udostępnieniu mailowo na około 60 dni przed ostateczną datą złożenia raportu, warto jednak już teraz zapoznać się z pytaniami, na które przyjdzie odpowiadać w tym dokumencie obowiązkowym dla każdego koordynatora projektu wymian.

styczeń - luty | 1 (19) 2018
Skąd pieniądze na sport? O konkursach, grantach i nie tylko

Szkoły, szkolne kluby sportowe, a nawet indywidualni trenerzy – wszyscy mogą sięgać po dodatkowe środki na sport. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. W artykule przedstawiamy 9 programów, z których można finansować budowę boisk, zakupy sprzętu sportowego oraz organizację zawodów i turniejów sportowych.