Pieniądze są dla Szkoły

Co po zakończeniu projektu wymian? O raporcie końcowym w Programie Erasmus+

Większość projektów wymian szkolnych rozpoczętych w 2016 r. właśnie dobiegła końca. Teraz nadszedł czas na złożenie raportu końcowego. Złożyć go muszą nie tylko szkoły wiodące, będące koordynatorem partnerstwa, lecz również szkoły partnerskie. Podstawowym narzędziem do składania raportów w ogóle, w tym również dotyczących budżetu, jest platforma Mobility Tool+. To na niej będziemy sprawozdawać najważniejsze informacje. Czy jest się czego obawiać?

Aby część finansowa została opracowana poprawnie, musimy wypełnić pola w zakładkach:

 1. Zarządzanie projektem i jego wdrażanie – tu wpisujemy kwotę, która została nam przyznana, a nie tę, którą wykorzystaliśmy w rzeczywistości. Dlaczego? Ponieważ przyznano nam ryczałt.
 2. Międzynarodowe spotkania projektowe.
 3. Działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami/
 4. Koszty związane ze specjalnymi potrzebami (jeśli mamy je w naszym projekcie).

Dane, które są od nas wymagane, to głównie:

 • imiona i nazwiska uczestników wyjazdów (ewentualnie ich liczba),
 • daty pobytu na wymianie w partnerskiej szkole,
 • przedział odległości między naszymi szkołami mierzony za pomocą tzw. kalkulatora odległości (narzędzie internetowe stworzone specjalnie na potrzeby Programu Erasmus+).

Po ich wpisaniu w zakładce „Budżet” pojawiają się kwoty (ryczałtowe), które sprawozdamy w naszym raporcie. Pomocne jest to, że system pokazuje nam, czy doszło do jakichś zmian w stosunku do zapisów zawartych w umowie na realizację grantu

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 41 Strona 42 Strona 43 Strona 44 Strona 45 Strona 46 Strona 47

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

październik - listopad | 4 (22) 2018
Dzieciaki do Rakiet!

Do 31 października trwa nabór do akcji „Dzieciaki do Rakiet”, w której szkoły wygrywają rakiety, piłki i siatki do tenisa, a nauczyciele wychowania fizycznego – profesjonalne szkolenie organizowane wraz z Polskim Związkiem Tenisowym. Nagrody z tej edycji trafią do 70 szkół. 60 zwycięzców zostanie wyłonionych dzięki głosom internautów, 10 zaś wybiorą organizatorzy konkursu, czyli przedstawiciele Banku BGŻ BNP Paribas SA.

październik - listopad | 4 (22) 2018
Czy są wśród nas Ekoodkrywcy?

Celem kończącego nabór 12 listopada konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka. Zwycięski projekt otrzyma 20 000 zł brutto z przeznaczeniem 17 000 zł brutto na wyprawę badawczą lub budowę ,,Zielonej Klasy” oraz 3000 zł brutto na dofinansowanie projektu badawczego.