Pieniądze są dla Szkoły

O warunkach szczególnych Umowy finansowej w Programie Erasmus+

Na całość materiałów prawych związanych z Umową finansową w Programie Erasmus+ składają się następujące dokumenty (wykaz dokumentów dla Projektów zatwierdzonych w 2014 roku):

 • Umowa finansowa,
 • Warunki ogólne Umowy finansowej obowiązujące od 24.09.2014 r.,
 • Załącznik I: Opis Projektu,
 • Załącznik II: Szacunkowy budżet Projektu,
 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne,
 • Załącznik IV: Wzory dokumentów mających zastosowanie w Umowach pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu:
  • Porozumienie o programie mobilności kadry edukacji szkolnej,
  • Karta jakości mobilności,
  • Umowa pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą.

Edukacja szkolna: Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Projekty realizowane w ramach akcji w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej poprzez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu, jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

Etapy składania wniosku

 1. Rejestracja w bazie ECAS (European Commission Authentication Service)

Kluczową informacją przy rejestracji jest adres e-mail. Zalecane jest utworzenie konta w ECAS przy użyciu ogólnego adresu e-mail organizacji (niezawierającego danych osobowych), co umożliwi edytowanie danych instytucji w przyszłości.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (3) 2015
O warunkach ogólnych Umowy finansowej w Programie Erasmus+

Umowa finansowa będzie udostępniona do pobrania w systemie dokumentów OnLine FRSE pod adresem http://online.frse.org.pl/. O możliwości jej pobrania szkoły zostaną powiadomione mailowo. Szkoła powinna upewnić się, czy dokumenty zawierające wszystkie konieczne dane, uprzednio załączone do profilu w systemie URF, są aktualne. Brak aktualnych dokumentów w systemie URF skutkować może odmową podpisania Umowy finansowej.

Dwa podpisane egzemplarze Umowy należy przesłać listem poleconym na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
z dopiskiem: Projekt w sektorze Edukacja Szkolna – Umowa finansowa w terminie 30 dni kalendarzowych od daty poinformowania o udostępnieniu Umowy. Niedotrzymanie terminu może zostać uznane za odstąpienie od zamiaru podpisania Umowy.

maj - czerwiec | 3 (3) 2015
Jedno źródło – wiele możliwości

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności to organizacja, której zaangażowanie społeczne i mnogość realizowanych programów są prawdopodobnie największe w skali naszego kraju. Przez 15 lat swojej działalności PAFW przeznaczyła na realizację celów programowych już ponad 155 milionów dolarów.